кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

C I P A

            

Шановні керівники підприємств та організацій, топ-менеджери!

Шановні бухгалтери, економісти, фінансисти!

Наша інформація саме для фірм, які бажають мати професійний персонал, й для фахівців, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та зайняти гідне місце на ринку праці.

Розширення міжнародного співробітництва у галузі економіки, створення підприємств і фінансових установ з іноземними партнерами потребує відповідної підготовки і перепідготовки бухгалтерських кадрів. Тому, в умовах інтеграції економіки України у світову економічну спільноту ще понад десять років тому було запроваджено Програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики (Постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 р. № 326). За цією програмою:

  • реорганізовано систему бухгалтерського обліку і звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (МСБО);
  • розширено міжнародне співробітництво в галузі обліку і звітності, проведено підготовку і перепідготовку кадрів.

Проте, залишаються дуже важливими професійний рівень фінансових менеджерів, бухгалтерів, аудиторів, їхні знання міжнародних стандартів, а особливо – вміння застосовувати отримані знання на практиці відповідно до національних положень (стандартів), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та забезпечувати впевненість і вимоги роботодавців у відповідній кваліфікації.

Статистична інформація свідчить, що попит на спеціалістів з обліку і фінансів є стабільним за деякими позиціями  (бухгалтери, керівники бухгалтерії, фінансові контролери, спеціалісти по розрахунку собівартості) відносно кількості пропозицій.

Ще наприкінці січня 2006 року відбулося чергове засідання представників учбової мережі глобального розвитку Світового банку, на якому розглядалися питання якості бухгалтерської освіти і необхідності додержання визначених стандартів в проведенні навчання бухгалтерів та аудиторів.

Було наголошено, що модель бухгалтерської освіти кожної країни знаходиться під впливом її культурних особливостей існуючої правової системи, економічного розвитку та стану вищої школи. Серед зразкових програм, які відповідають стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів та враховують особливості національної системи названо програму сертифікації СІРА (читати українською мовою „СІПА”, російською – „СИПА”) - це єдина всеохоплююча російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів. Назва програми – скорочення англомовної назви сертифіката СІРА (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер).

Програма сертифікації СІРА заснована у 2001 році Міжнародною радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (МССБА) і займає належне місце поряд з відомими міжнародними програмами сертифікації: АССА (Association of Chartered Certified Accountants, Велика Британія), CPA (Chartered Public Accountant, США) та інші. Програма СІРА складається з трьох компонентів: навчання, проведення іспитів та сертифікації.

Кандидатам, що успішно склали необхідні іспити та виконали додаткові кваліфікаційні вимоги, присуджуються кваліфікаційні рівні:

  • перший – САР – читати українською мовою “КЕП” або російською – “КЭП» - (Certified Accounting Practitioner) – Сертифікований бухгалтер-практик, який здатний вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всі основні звіти, включаючи податкові декларації;
  • та другий – СІРА (Certified International Professional Accountant) - Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер - це вищий рівень кваліфікації в сфері фінансового та управлінського обліку, фінансового менеджменту й аудиту, має необхідні знання і навички для прийняття стратегічних рішень у фінансовій сфері підприємства.

Іспити за програмою СІРА є єдиними для всіх країн-учасниць, за виключенням дисципліни «Податки і право», яка формується окремо  та базується на національному законодавстві та оподаткуванні. Іспити СІРА є суворими і надійними. Вони адмініструються незалежною екзаменаційною мережою СІРА EN. Успішне складання іспитів за програмою СІРА є головною вимогою для отримання сертифікатів САР і СІРА.

Завдяки програмі СІРА в Україні почала формуватися нова плеяда бухгалтерів та фінансистів, які зможуть виконувати не тільки «традиційні» функції, але й будуть здатні знаходити неординарні виходи із складних ситуацій, приймати ефективні рішення щодо управління капіталом підприємств (компаній). Безумовно, це позитивно вплине на економічний розвиток не тільки підприємств і організацій, а й всього регіону та країни в цілому. Крім того, знання міжнародних стандартів та вміння застосувати їх на практиці надзвичайно важливе вже сьогодні, коли Україна готується до вступу в СОТ. Міжнародні стандарти необхідні й для залучення інвестицій, виходу підприємств на міжнародні ринки.

З ініціативи проректора з міжнародних зв’язків Полтавського університету споживчої кооперації України, доктора економічних наук, професора Гончаренка Владислава Васильовича 15 червня 2006 року ректор університету, доктор історичних наук, професор Олексій Олексійович Нестуля та керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) СІРА-Ukraіne Баррі Піттс підписали Протокол про наміри співпраці та Меморандум, метою яких є організація навчання та підготовка слухачів для здачі іспитів на отримання міжнародного сертифіката за програмою СІРА. Покладено початок співробітництва ПУСКУ з СІРА, що є важливим кроком на шляху Університету до інтеграції в світовий освітній простір.

До речі, навчання за програмою СІРА здійснюють небагато навчальних закладів, а на півдні Лівобережної частини України ПУСКУ – єдиний.

Центр навчання за програмою СІРА створено при кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ. Очолює його висококваліфікований педагог, кандидат економічних наук, професор Губачова Ольга Марківна. Навчання за програмою СІРА проводять викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту - проректор ПУСКУ з наукової роботи та міжнародних зв’язків, кандидат економічних наук, професор Карпенко Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент Соболь Ганна Олегівна та викладачі кафедри правознавства, які пройшли відповідну підготовку та успішно склали іспити й отримали сертифікати. Крім того, до викладання за програмою залучено провідних бухгалтерів та аудиторів м. Полтави.

Центр навчання СІРА в ПУСКУ має повне сучасне методичне забезпечення як в паперовому, так і в електронному варіантах і проводить такі види занять:

  • лекції-тренінги (по 60 годин на кожну дисципліну І та ІІ рівнів)
  • індивідуальні консультації
  • навчальне і методичне забезпечення, розроблене іноземними сертифікованими фахівцями і місцевими експертами
  • складання пробного іспиту

Перших слухачів Центр навчання СІРА в ПУСКУ прийняв у середині вересня 2006 року, а за 2006-2010 навчальні роки 9 груп слухачів отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою й успішно здали іспити.

Загальна кількість перепідготовлених фахівців за період існування програми – 145 осіб. Серед них – бухгалтери та аудитори підприємств і організацій м. Полтави – ВАТ «ПТМЗ», ВАТ «Елемент шість», Кернел-Груп, Аудиторська фірма „Корн”, ПВГП „Автотранс”, ДП „КАПРО-Полтава”, ВАТ «ПТУ» Укрнафта, ДПА ; студенти та викладачі ПУСКУ й Аграрної академії.

У даний час Центр навчання за програмою СІРА може проводити заняття для трьох груп слухачів одночасно з таких дисциплін рівня САР –  Фінансовий облік-1, Управлінський облік-1 та Податки і право в Україні  як за денною, так і за дистанційною формою навчання. Важливо й те, що студенти ПУСКУ мають унікальну можливість навчатися за програмою СІРА і одночасно отримати диплом бакалавра, спеціаліста, магістра і сертифікат міжнародного зразка СІРА.

Центр СІРА EN в країнах СНД постійно проводить моніторинг  ефективності навчання та працевлаштування слухачів за програмою. Встановлено, що за 5 років існування програми до 20% власників сертифікатів САР/СІРА знайшли собі нову цікаву роботу, 15% отримали підвищення заробітної плати, 65% стали впевненішими у власному професіоналізмі.

ПУСКУ укладає договори на навчання на курсах СІРА як з юридичними, так і з фізичними особами, запрошуються студенти ІV-V курсів економічних спеціальностей ВНЗ м. Полтави.

Адреса ПУСКУ: м. Полтава, вул. Коваля, 3.
Тел. для довідок: 8-095-5626825 (щоденно з 08-00 до 21-00),
2-06-55 (з 09-00 до 17-00).

Контактна особа:
к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ПУСКУ Виноградова Марина Олексіївна