кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

            

Бухгалтерський облік має давню історію і традиції. Перші об'єднання бухгалтерів створили Герб, який надзвичайно всебічно і повно характеризує бухгалтерську професію.

У центрі Герба зображена крива Бернулі, яка свідчить, що бухгалтерський облік виникнувши не зникає, а розвивається і буде розвиватися. Сонце символізує, що бухгалтерський облік як наука і як практика висвітлює життєдіяльність господарюючих суб'єктів з усіх сторін і подає інформацію для задоволення потреб різних користувачів. Терези, зображені на Гербі підтверджують той факт, що все в господарсько-фінансовому житті взаємопов'язано, але знаходиться в рівновазі. Надзвичайно глибокими є слова на Гербі бухгалтерів: наука, довіра, незалежність. Тобто, бухгалтерський облік є наукою, яка постійно розвивається і вдосконалюється; підприємці довіряють своє майно і капітал професіоналам-бухгалтерам при веденні обліку; незалежність полягає в тому, що бухгалтери висловлюють свою думку щодо фактів господарської діяльності, не залежать при цьому від власників, але дотримуються вимог законодавства у кожній країні.

            

Розвиток кафедри відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, які спрямовані на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство, що знайшли відображення у Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки.