кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Співробітництво

          

З метою підвищення якості підготовки фахівців спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма «Облік і аудит», кафедра підтримує та розвиває ділові зв’язки з представниками установ, організацій та підприємств в Україні. Це дозволяє студентам обраної спеціальності проходити виробничу практику з метою набуття практичних навичок у майбутній професії та зваженого вибору у подальшому працевлаштуванні.

Перелік договорів щодо співпраці ПУЕТ з партнерами

№ з/п

Установа(організація)-партнер

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництв

1.

Товариство з обмеженою відповідаль­ністю
«Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»

Договір №  702
від 11.03.2021

2.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю «Дуко-технік»

Договір № 252
від 06.12.2022

3.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю «Агрофірма «Дніпроагролан»

Договір №   273
від 18.05.2022

4.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю «Агропроменерго»

Договір №   366
від 06.05.2022

5.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю «Великобагачанський комбікормовий завод»

Договір №  347
від 25.12.2022

6.

Товариство з додатковою відпові­даль­­­ністю «Полтавська фірма «Ворскла»

Договір №  334
від 27. 12.2022

7.

Товариство з додатковою відпові­даль­­­ністю «Ліфтрон»

Договір №   305
від 22.12.2022

8.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю
«Світеп-С»

Договір №   286
від 15.12.202

9.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю «Логістик Трансавто»

Договір №   35
від 10.10.2022

10.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю
«СВ Медікал»

Договір №    44
від 18.10.2022

11.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю «Відродження»

Договір №   257
від 06.12 2022

12.

Товариство з обмеженою відпові­даль­­­ністю «Торговий Дім «Полтавський автоагрегатний завод»

Договір № 353
від27.12.2022

13.

Приватне акціонерне товариство «Хорольський механічний завод»

Договір №   09
від 08.09.2022

14.

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво»

Договір №    354
від 27.12.2022

15.

Відокремлений підрозділ «Лубенський верстатобудівний завод» публічного акціонерного товариства «МОТОР СІЧ»

Договір
№  0093/22-к
від 12.12.2022

16.

Приватне акціонерне товариство «Полтавамаш»

Договір №    354
від 27.12.2022

17.

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Договір №  284
від 10.03.2021

18

Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради

Договір №    199
від 02.12.2022

19.

Державний територіальний навчальний заклад «Професійний аграрний ліцей»

Договір №   950 від 18.04.2021

20.

Приватне підприємство «Гефест-строй»

Договір № 768    від 16.04.2021

21

Приватне підприємство «Будівельник»

Договір №  82  від
23.05.2022

22.

Виконавчий комітет Гоголівської селищної ради

Договір №  272  від 10.03.2021

23

Фінансово-економічне управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

 

Дуальна форма здобуття вищої освіти

Дуальна форма здобуття вищої освіти - це спосіб здобуття вищої освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 % до 60 % загального обсягу освітньої програми на основі договору.

З вересня 2021 року здобувачі вищої освіти 2-3 курсів спеціальності «Облік і оподаткування» приступили до навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти.

Договори про співпрацю щодо організації здобуття вищої освіти  за дуальною формою між ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» були укладені з:

  • Товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»;
  • Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго».

Академічна мобільність

В рамках реалізації програм академічної мобільності між Полтавським університетом економіки і торгівлі укладено угоду про співпрацю з:

  • закладом вищої освіти-партнером Полтавським державним аграрним університетом
  • Сумським національним аграрним університетом
  • Дніпровським державним аграрно-економічним університетом