кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

ПОЛТАВСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ПРОПОНУЄ ЯКІСНІ НОВІ АДАПТОВАНІ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту здійснює підготовку молодших бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і оподаткування», бакалаврів та магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» та магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма «Публічні закупівлі».

          

Освітньо-професійні програми спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Бакалавр

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

          

Магістр

2019 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2019 року

2020 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2020 року

2021 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2021 року

2022 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2022 року

Рецензії

2023 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2023 року

Рецензії

          

Освітньо-професійна програма «Публічні закупівлі» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2020 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Публічні закупівлі» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2020 року

2021 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Публічні закупівлі» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2021 року

2022 рік

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Публічні закупівлі» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  2022 року

          

Інформація про освітню програму «Облік і аудит»

Особливістю професії є можливість постійного кар’єрного зростання від бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби внутрішнього аудиту, планово-економічних або аналітичних служб підприємств, керівника відділення та філії банку, директора підприємства або керівника державної установи. Найбільш кваліфіковані фахівці у сфері обліку та оподаткування стають незалежними аудиторами, судово-бухгалтерськими експертами, фінансовими аналітиками, консультантами з податків і зборів, відкривають власний бізнес або роблять професійну кар’єру у  провідних вітчизняних і зарубіжних фірмах, міжнародних консалтингових, інвестиційних та аудиторських компаніях.

Наразі бухгалтер – одна із найпопулярніших професій. Він знаходиться на другій позиції за даними rabota.ua та на третій – у топ-5 найпопулярніших професій на work.ua. Середня заробітна плата головного бухгалтера в Україні становить близько 30 000 грн, а знавці міжнародних стандартів фінансової звітності входять до переліку професіоналів із заробітною платою понад 50 000 грн.

Бухгалтерами за спеціальністю є всесвітньовідомі бухгалтер-мільярдер Джон Рокфеллер, бухгалтер-модельєр П’єр Карден, бухгалтер-президент Віктор Ющенко.

За рахунок ґрунтовних професійних знань та набутих під час навчання STEM-навичок наші випускники та студенти сьогодні отримують гідну  заробітну плату і працюють за професією не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Польщі, США та в Канаді.

Навчальні плани бакалаврів та магістрів освітньої програми «Облік і аудит» адаптовані до міжнародних освітніх програм (Массачусетський технологічний інститут (США), Стенфордський університет (США), Чикагський університет США, Університет Капелла (Канада), Державний університет Колорадо – Глобальний кампус – COLORADO STATE UNIVERSITY GLOBAL (США), Флоридський атлантичний університет (США), Франкфуртський університет прикладних наук (Німеччина), Академія суспільних наук (Польща), Академія Леона Козмінського (Польща), Університет Бата (Великобританія), Університет Глазго (Великобританія), Единбурзький університет (Великобританія).

Перевага освітньої програми «Облік і аудит» полягає в тому, що фахові і професійна підготовка  розпочинається вже з 1-го курсу, а тому студенти, як денної, так і заочної форми мають можливість поєднувати навчання з роботою за рахунок індивідуальних графіків та дистанційних курсів, з якими студенти можуть працювати у зручний для них час.

За освітньою програмою «Облік і аудит» в повній мірі реалізовано студентоцентристський підхід до навчання, студенти мають можливість формувати власну освітню траєкторія, адже 25% кредитів вони обирають самостійно.

Бакалаврська освітня програма «Облік і аудит» передбачає підготовку фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, які здатні: вести бухгалтерський облік та складати звітність на підприємствах різних видів та галузей діяльності, у банках, бюджетних установах із застосування сучасного комп’ютерного забезпечення; здійснювати публічні закупівлі; вести облік і складати фінансову звітність за міжнародними стандартами; здійснювати податкові розрахунки та складати податкову звітність; здійснювати аналіз господарської діяльності; здійснювати контрольно-ревізійну й аудиторську діяльність; упроваджувати  та вести управлінський облік.

Обов’язковими навчальними дисциплінами за освітньою програмою «Облік і аудит» освітнього ступеня бакалавра є:

 • Основи бухгалтерського обліку
 • Фінансовий облік (базовий рівень)
 • Фінансовий облік (поглиблений рівень)
 • Публічні закупівлі
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Звітність підприємства
 • Автоматизація складання звітності
 • Облік за видами економічної діяльності
 • Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)
 • Тренінг 2. Галузеві особливості фінансового обліку
 • Тренінг 1. Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у бізнесі
 • Управлінський облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Фінансово-господарський контроль
 • Менеджмент
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фізичне виховання
 • Іноземна мова
 • Економетрика
 • Економічна теорія
 • Безпека життєдіяльності
 • Соціологія та основи прикладних досліджень
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

Магістерська освітня програма «Облік і аудит» передбачає підготовку нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, які здатні: формувати та впроваджувати ефективну облікову політику на підприємстві, в організації чи установі; оптимізувати податкове навантаження; упроваджувати сучасні управлінські інформаційні системи й технології в обліку, аналізі та аудиті; здійснювати оцінку фінансового стану, ділової активності та аналіз попередження банкрутства підприємства; організовувати та здійснювати аудиторську діяльність; упроваджувати управлінський облік, систему бюджетування та облік  витрат за центрами відповідальності, складати й аналізувати внутрішню звітність за сегментами; створювати обліково-аналітичне забезпечення для управління вартістю і ризиками підприємства та прийняття економічних, соціальних, екологічних рішень в умовах сталого розвитку; здійснювати науково-дослідну й викладацьку діяльність.

Обов’язковими навчальними дисциплінами за освітньою програмою «Облік і аудит» освітнього ступеня магістра є:

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Консолідація фінансової звітності
 • Облікова політика підприємства
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Принципи бухгалтерського обліку (англійською мовою викладання)
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 • Фінансовий аналіз
 • Курсова робота зі спеціальності
 • Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті

Випускники освітньої програми «Облік і аудит» можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, аудитора, фінансиста, економіста, наукового співробітника, викладача обліково-аналітичних дисциплін в технікумах, коледжах, інститутах, університетах тощо.

          

Інформація про освітню програму «Публічні закупівлі»

Фахівець із публічних закупівель – це спеціальність нового покоління для тих, хто планує довгострокову й успішну кар’єру у сфері закупівель, поставок, управлінні контрактами, логістиці.

Публічні закупівлі є процесом забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції в цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції.

Навчання здійснюється за програмами, гармонізованими зі стандартами ЄС та відповідно до новацій законодавства у сфері публічних закупівель, у т.ч. враховуючи питання функціонування системи ProZorro.

«Перехресний вступ» дозволяє здобути іншу неспоріднену спеціальність. Якщо Ви здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти (бакалавр, спеціаліст або магістр) за будь-якою спеціальністю та хочете здобути освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця-магістра з публічних закупівель, запрошуємо вступити до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Обов’язковими навчальними дисциплінами за освітньою програмою «Публічні закупівлі» освітнього ступеня магістра є:

 • Європейські практики публічних закупівель
 • Управління публічними закупівлями
 • Електронні закупівлі
 • Процедури закупівель (ProZorro)
 • Управління ризиками в публічних закупівлях
 • Професійна етика в сфері публічних закупівель
 • Електронна комерція (Rialto)
 • Публічні закупівлі та тендери за галузями діяльності
 • Запобігання корупції та оскарження в публічних закупівлях
 • Управління проектами (інформаційна підтримка в сфері публічних закупівель)
 • Електронний документообіг
 • Бухгалтерський облік в прикладних програмних продуктах
 • Логістика та ланцюги поставок в сфері публічних закупівель
 • Системи управління якістю продукції (стадія закупівлі)
 • Ділова іноземна мова
 • Основи лідерства

Основні принципи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту при підготовці здобувачів вищої освіти:

 • контроль якості освіти; 
 • використання сучасних технологій навчання;
 • використання сучасного програмного забезпечення;
 • розширення академічної мобільності студентів (можливість вивчати окремі освітні компоненти в інших університетах, розширюючи при цьому професійне коло для спілкування в різних соціокультурних середовищах);
 • працевлаштування випускників.

          

Архів