кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Освітні програми

          

 

Спеціальність 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітня програма ОБЛІК І АУДИТ

ІV рівень акредитації

Підготовка фахівців здійснюється за ступенями:

 • бакалавр
 • магістр

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки (бакалавр):

 • «Основи бухгалтерського обліку»
 • «Фінансовий облік»
 • «Облік за видами економічної діяльності»
 • «Облік і звітність в оподаткуванні»
 • «Управлінський облік»
 • «Облік, аналіз та аудит у прикладних програмних рішеннях»
 • «Контроль  господарської діяльності»
 • «Міжнародний облік»
 • «Аналіз господарської діяльності»
 • «Фінансовий аналіз»
 • «Аудит»

Чотири  тренінги професійного спрямування

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки (магістр):

 • бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • облік і звітність в оподаткуванні
 • організація бухгалтерського обліку
 • облікова політика підприємства
 • облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • консолідація фінансової звітності
 • управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті
 • організація і методика аудиту
 • фінансовий аналіз
 • стратегічний аналіз
 • основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті
 • методика викладання у вищій школі
 • ділова іноземна мова за фаховим спрямуванням
 • основи лідерства
 • екологічна економіка

Навчання ґрунтується на використанні електронних інформаційних технологій. Студенти отримують практичні навички роботи з пакетами прикладних програм: MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), MathCAD, Ліга-Закон; сучасними версіями професійного програмного забезпечення: 1С:Підприємство, ПАРУС-Підприємство, БЕСТ-ЗВІТ+, MeDoc; системами комп’ютерного тестування, навчальними матеріалами, створеними на платформі Moodle. Кожен студент має можливість працювати в глобальній мережі Інтернет.

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels & Resorts, готелі Spice Hotel & SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia DeLuxe Resort);
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA);
 • Літня програма стажування Work & Travel USA;
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2).

Стажування проходить в департаментах: “Food and beverage”, “Service”, Housekeeping”, “Seller” “Courier”

Навчаючись за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання бухгалтера і економіста, аналітика і аудитора, менеджера і наукового працівника.

Отримавши диплом за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, Ви станете справжнім професіоналом у всіх сферах бізнесу:

 • торговельному
 • готельному та ресторанному
 • туристичному
 • промисловому
 • будівельному
 • банківських установах
 • кредитних спілках
 • бюджетних установах
 • страхових компаніях
 • ОСББ

Випускники мають 100-% працевлаштування та можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, аудитора, фінансиста, економіста, наукового співробітника, викладача обліково-аналітичних дисциплін в технікумах, коледжах, інститутах, університетах тощо.