кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Монографія «Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку»

Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри у 2020 / 2021 навчальному році

          

Спеціальність 071
"Облік і оподаткування"

Початковий (короткий) цикл вищої освіти (молодший бакалавр)

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)

Фінансовий облік (базовий рівень)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Автоматизація складання звітності

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Внутрішньо-господарський контроль

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Облік за видами економічної діяльності

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік і звітність суб`єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами

Облік у банках

Публічні закупівлі

Тренінг: Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у бізнесі

Тренінг 2. Галузеві особливості фінансового обліку

Управлінський облік

Фінансовий облік (базовий рівень)

Фінансовий облік (поглиблений рівень)

Фінансово-господарський контроль

Програма атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Консолідація фінансової звітності

Облікова політика підприємства

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту

Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті

Принципи бухгалтерського обліку (англійською мовою викладання)

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Фінансовий аналіз

          

Спеціальність 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Освітня програма "Публічні закупівлі"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Аудит

Бухгалтерський облік в прикладних програмних продуктах

Електронний документообіг

Електронні закупівлі

Європейські практики публічних закупівель

Процедури закупівель (ProZorro)

          

Дисципліни, які читаються кафедрою для інших спеціальностей

Бухгалтерський облік

Облік, аудит і оподаткування

Управлінський облік

          

Архів