кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін

          

Спеціальність 071
"Облік і оподаткування"

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Автоматизація складання звітності

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Бухгалтерська документація, оподаткування і звітність ФОП

Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом

Внутрішньо-господарський контроль

Екологічна економіка та соціальна відповідальність

Звітність підприємства

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Облік за видами економічної діяльності

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)

Облік і оподаткування у готельно-ресторанному бізнесі

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Основи бухгалтерського обліку

Публічні закупівлі

Судово-бухгалтерська експертиза

Тренінг: Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у бізнесі

Тренінг: Галузеві особливості фінансового обліку

Управлінський облік

Фінансовий облік (базовий рівень)

Фінансовий облік (поглиблений рівень)

Фінансово-господарський контроль

Програма атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Державний аудит

Консолідація фінансової звітності

Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі

Облікова політика підприємства

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту

Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті

Професійна етика бухгалтера і аудитора

Стратегічний аналіз

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

          

Спеціальність 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Освітня програма "Публічні закупівлі"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Аналіз, контроль та управління ризиками в публічних закупівлях

Аудит

Державний аудит

Екологічна економіка

Електронний документообіг

Європейські практики публічних закупівель

Основи публічних закупівель

Процедури закупівель (ProZorro)

Управління публічними закупівлями

Управління ризиками в публічних закупівлях

Фінансовий аналіз

          

Дисципліни, які читаються кафедрою для інших спеціальностей

Бухгалтерська документація, оподаткування і звітність ФОП

Екологічна економіка

Звітність підприємств

Облік, аудит і оподаткування

Управлінський облік

Управлінський облік (англійською мовою викладання)

          

Архів