кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Студентська наукова робота

          

План гуртка 2023-2024 н.р.

Звіт наукового гуртка за 2022-2023 н.р.

          

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти є одним із важливих напрямів  роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Вона сприяє формуванню наукового світогляду та особистісному професійному становленню, розвиває творче мислення та індивідуальні здібності, формує навички самостійної дослідницької роботи, сприяє вихованню та підготовці молодих учених.

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Облік і аудит» ступеня магістра Юрченко Анна (науковий керівник к.е.н., доцент Мілька А.І.) та Улітко Марина (науковий керівник к.е.н., доцент Артюх-Пасюта О. В.) взяли участь у XVIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених “Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку”, яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті.

2.06.2023 на пленарному засіданні конференції Юрченко Анна презентувала результати дослідження на тему: «Проблеми обліку дебіторської заборгованості».

Бажаємо подальших наукових здобутків! Дякуємо колегам за співпрацю!

          

ВІТАЄМО КРАЩИХ СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ

25 травня 2023 року, в рамках тижня якості в ПУЕТ та святкування дня науки, яке відзначалося в Україні 20 травня, відбулося урочисте вручення подяк кращим студентам-науковцям.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі вітає студентів з нагородженням ПОДЯКОЮ за перемогу у конкурсі «КРАЩИЙ СТУДЕНТ-НАУКОВЕЦЬ» у 2022-2023 навчальному році: Біляк Катерину (ОА б-41) та Тітенко Юлію (ОА м-11).

          

04.05.2023 у режимі відеоконференції відбулася Дев'ятнадцята науково-практична конференція студентів закладів вищої  та фахової  передвищої  освіти  Укркоопспілки "Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства".

Участь у конференції взяла студентка гр. ОА б-11 Кравченко Вероніка. Студентка підготувала тези на тему: «Історичні засади формування соціально-економічної природи категорії «кооперація»» (науковий керівник завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцент Мілька А.І.).
Бажаємо подальших наукових успіхів!

          

25 квітня 2023 року ПУЕТ проводилася  ХLVІ Міжнародна наукова студентська конференція  «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік). На секції «Сучасні виклики та пріоритети розвитку фінансів, обліку, контролю та аналізу» ЗдВО спеціальності «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» презентували результати власних наукових досліджень, відобразили їх у презентаціях та залучили до обговорення векторів розвитку обліку, оподаткування, аналізу, контролю й аудиту численну кількість учасників. У збірнику матеріалів конференції тези опублікували ЗдВО ступеня бакалавра та магістра.

          

Інформація про наукову роботу студентів у 2022 році

Освітній процес передбачає поєднання аудиторної й позааудиторної роботи ЗдВО, у т. ч. й проведення наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, оподаткування й публічних закупівель. На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту функціонує науковий студентський гурток «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (керівник – к.е.н., доц. Мілька А.І.). На засіданнях студентських наукових об’єднань обговорюються результати досліджень, формується стратегія науково-дослідної роботи студентів.
Зміст і характер науково-дослідної роботи ЗдВО визначаються проблематикою наукової роботи кафедри та здійснюється за напрямами:

 • науково-дослідна робота як невід'ємний елемент навчального процесу (підготовка курсових і кваліфікаційних робіт);
 • науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах студентських наукових об’єднань;
 • науково-організаційні заходи (конференції, круглі столи).

Участь студентів у наукових заходах (конкурсах, стипендіальних програмах, конференціях тощо)

№ з/п

Науково-педагогічний працівник, керівник

ПІБ студента

Акаде-мічна група

Назва заходу,
місце проведення

Дата

Результат участі*

Українські студенти

1

Мілька А.І., завідувачка кафедри, к.е.н.

Біляк К.

ОА-31

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік), ПУЕТ

13.04.
2022 р.

Диплом за І місце

2

Прохар Н.В., доцент, к.е.н.

Терещук Р.

ОА – 21 інт

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік), ПУЕТ

13.04.
2022 р.

Диплом за ІІ місце

3

Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.

Тітенко Ю.

ОА – 21 інт

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік), ПУЕТ

13.04.
2022 р.

Диплом за ІІІ місце

4

Любимов М. О., доцент, к.е.н.

Брачун О. О.

ОА м-11

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт  студентів за 2021 рік), ПУЕТ

13.04.
2022 р.

Серти-
фікат

5

Мілька А. І.,
завідувачка кафедри, к.е.н.

Бойко Р. В.

ОА м-11

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік), ПУЕТ

13.04.
2022 р.

Серти-
фікат

6

Мілька А.І., завідувачка кафедри, к.е.н.,
Артюх-Пасюта
О. В., доцент, к.е.н.

 

Приходько
Н. О.

ОА -21

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік), ПУЕТ

13.04.
2022 р.

Серти-
фікат

7

Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.

Ковалевич О.В.

ОА -11

ХLV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік), ПУЕТ

13.04.
2022 р.

Серти-
фікат

Публікації студентів з України

№ з/п

Науково-педагогічний працівник – співавтор/керівник

ПІБ
студента

Академічна група

Повний бібліографічний опис документа

Статті у виданнях на території України

1

Мілька А. І., доцент, к.е.н.

Гурник В. Р.

ОА м-21

Гурник В. Р. Бухгалтерський облік як інформаційна система податкових розрахунків з бюджетом / В.Р. Гурник // Збірник наукових статей магістрів. – Полтава: ПУЕТ,  2022. – 268 с. – С. 141-144.

2

Мілька А. І., доцент, к.е.н.

Довбенко О. Р.

ОА м-21

Довбенко О. Р. Підходи науковців до визначення  поняття «Основні засоби» / О.Р. Довбенко //  Збірник наукових статей магістрів. – Полтава: ПУЕТ,  2022. – 268 с. –  С. 144-149.

3

Мілька А. І., доцент, к.е.н.

Кожухар Р. Ю.

ОА м-21

Кожухар Р. Ю. Економічна сутність і зміст категорії «Доходи»  / Р.Ю Кожухар // Збірник наукових статей магістрів. – Полтава: ПУЕТ,  2022. – 268 с. – С. 149-154.

4

Мілька А. І., доцент, к.е.н.

Колесова О. І.

ОА м-21

Колесова О. І. Економічна сутність нематеріальних активів для цілей управління інноваційним розвитком підприємства  / О.І. Колесова  // Збірник наукових статей магістрів. – Полтава: ПУЕТ,  2022. – 268 с. –  С. 154-160.

5

Мілька А. І., доцент, к.е.н.

Різніченко Т. С.

ОА м-21

Різніченко Т. С. Класифікація рівнів суттєвості при виконанні завдань з аудиту виробничих запасів підприємства  / Т.С. Різніченко // Збірник наукових статей магістрів. – Полтава: ПУЕТ,  2022. – 268 с. – С. 161-165.

6

Прохар Н.В., доцент, к.е.н.

Терещук Р. Ю.

ОА м - 11

Терещук Р. Ю. Документальне оформлення експортно-імпортних  операцій: проблеми та напрями вдосконалення  / Р.Ю. Терещук // Збірник наукових статей магістрів. – Полтава: ПУЕТ,  2022. – 268 с. –  С. 165-170.

7

Педченко Н. С., професор, д.е.н.

Тітенко Ю. А.

ОА м - 11

Тітенко Ю. А. Поняття професійної етики бухгалтера та її зв’язок з доброчесністю в наукових дослідженнях / Ю.А. Тітенко // Збірник наукових статей магістрів. – Полтава: ПУЕТ,  2022. – 268 с. – С. 170-173.

8

Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.

Заливчий М. В.

ПЗ м -21

Заливчий М. В. Закупівельна логістика: сутність, мета, основні завдання та функції. Наука і молодь у ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей Всеукраїнської молод. науково-практичної  інтернет-конференції (м. Полтава, 30 листопада 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С.68-70.

Тези у виданнях на території України

1

Мілька А. І.,
доцент, к.е.н.

Біляк К. В.

ОА-31

Біляк К. В. Сутність категорії «дохід»  як одного з визначальних елементів формування прибутку підприємств споживчої кооперації / К.В. Біляк // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – С. 117-120.

2

Мілька А. І.,
доцент, к.е.н.

Бойко Р. В

ОА м -11

Бойко Р. В. Типові порушення, які можуть  бути виявлені під час аудиту фінансових результатів / Р.В. Бойко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – С. 120-122.

4

Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.

Ковалевич О. В.

ОА -11

Ковалевич О. В. Елементи облікової політики в частині нематеріальних активів підприємства в умовах інституційних змін / О.В. Ковалевич // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – С. 124-127.

5

Прохар Н. В., доцент, к.е.н.

Терещук Р. Ю.

ОА -21 інт

Терещук Р. Ю. Документальне  оформлення операцій з імпорту товарів: склад і призначення документів, особливості автоматизації  / Р.Ю. Терещук // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – С. 127-129.

6

Артюх-Пасюта О. В., доцентка, к.е.н.

Тітенко Ю. А.

ОА інт -21

Тітенко Ю. А. Судово-економічна експертиза достовірності фінансової звітності підприємства  / Ю.А. Тітенко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – С. 129-134.

7

Прохар Н. В., доцент, к.е.н.

Ковалевич О.В.

ОА-21

Ковалевич О.В. Проблемні аспекти сутності нематеріальних активів / О.В. Ковалевич // Наука і молодь у ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30 листопада 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – 167 с. - С. 60-61.

8

Любимов М.О., доцент, к.е.н.

Брачун О.О.

ОА м - 11

Брачун О.О. Фінансова звітність підприємств за МСФЗ  формування амортизаційної політики підприємства / О.О. Брачун // Наука і молодь у ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернетконференції (м. Полтава, 30 листопада 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – 167 с. - С. 61-64.

9

Мілька А. І., доцент, к.е.н., Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.

Приходько Н. О.

ОА б -21

Приходько Н. О. Використання міждисциплінарних тренінгів у професійній підготовці фахівців з обліку та оподаткування / Н.О. Приходько //  Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – С. 40-43.

10

Артюх-Пасюта О. В., доцентка, к.е.н.

Тітенко Ю. А.

ОА б інт-21

Тітенко Ю. А. Судово-економічна експертиза достовірності фінансової звітності підприємства / Ю.А. Тітенко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – С. 129-134.

11

Любимов М.О., доцент, к.е.н.

Брачун О.О.

ОА м-11

Брачун О. О. Підходи до оцінки ефективності використання основних засобів / О.О. Брачун //  Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. –С. 122-123.

12

Артюх-Пасюта О. В., доцент, к.е.н.

Заливчий М. В.

ПЗ м -21

Заливчий М. В. Закупівельна логістика: сутність, мета, основні завдання та функції / М.В. Заливчий // Наука і молодь у ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей Всеукраїнської молод. науково-практичної  інтернет-конференції (м. Полтава, 30 листопада 2022 року). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С.68-70.

          

План студентського наукового гуртка «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (2022-2023 н.р.)

Звіт студентського наукового гуртка «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (2021-2022 н.р.)

План студентського наукового гуртка «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (2021-2022 н.р.)

Звіт студентського наукового гуртка «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (2020-2021 н.р.)

План студентського наукового гуртка «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (2020-2021 н.р.)

          

За активну участь у науковій роботі, популяризацію наукової думки, з нагоди Всесвітнього дня науки та Міжнародного дня студента відзначені подяками ректора ПУЕТ здобувачі вищої освіти Біляк Катерина (ОА б-41) та Тітенко Юлія (ОА м-11).

Вітаємо і бажаємо подальших наукових звершень!

          

Важливе значення у формуванні професійних компетенцій відіграє участь студентів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економік і торгівлі» в організованій і систематичній науково-дослідній роботі. 

Вітаємо студентів магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» та їх наукових керівників із виходом збірника наукових статей магістрів ПУЕТ за 2022 р. та збірника  тез  доповідей  Всеукраїнської  молодіжної  науково-практичної  інтернет-конференції  «Наука  і  молодь  у  ХХІ сторіччі» (м. Полтава,  30 листопада  2022 року).

          

13 квітня 2022 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» стартувала  ХLV Міжнародна наукова студентська конференція  «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік). Науково-дослідна робота студентів передбачає інтеграцію наукового й освітнього процесів, підвищення рівня практикоорієнтованості наукових досліджень, їх впровадження у діяльності суб’єктів господарювання.

На секції «Сучасні виклики та пріоритети розвитку фінансів, обліку, контролю та аналізу» студенти спеціальності «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» з різних куточків України представили результати своїх наукових досліджень, проілюстрували їх змістовними презентаціями та були учасниками жвавого обговорення сучасних тенденцій обліку, оподаткування, аналізу, контролю й автоматизації облікових робіт.

За результатами об’єктивної оцінки доповідей студентів викладачами кафедри бухгалтерського обліку і аудиту та студентами-учасниками секції були визначені призові місця:

 • І місце – Біляк Катерина (група ОА б – 31), керівник – Мілька А. І., завідувачка кафедри, к. е. н., доцент;
 • ІІ місце – Терещук Руслан (група ОА б інт-21), керівник – Прохар Н. В., к. е. н., доцент;
 • ІІІ місце - Тітенко Юлія,  (група ОА б інт-21), керівник – Артюх-Пасюта О. В., к. е. н., доцент.

Вітаємо наших студентів та їхніх  керівників і бажаємо подальших наукових звершень!

          

Інформація про наукову роботу студентів у 2021 році

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є керівництво науково-дослідною роботою студентів, спрямованої на вдосконалення теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, публічних закупівель.

На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту функціонує науковий студентський гурток «Проблеми обліку, оподаткування, контролю та аналізу в Україні» (керівник – к.е.н., доц. Мілька А.І.). На засіданнях студентських наукових об’єднань обговорюються результати досліджень, формується стратегія науково-дослідної роботи студентів.

Студенти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» приймали участь у конференціях та отримали дипломи І-ІІІ ступенів.
Активізована робота студентів з науковими керівниками щодо підготовки та публікації статей і тез доповідей за результатами наукових досліджень. Підготовлено та видано 4 наукові статті студентів та 20 тез.

Публікації студентів

№ з/п

ПІБ НПП (керівника),
науковий ступінь,
вчене звання

ПІБ
студента

Акаде-мічна група

Повний бібліографічний опис документа

Статті в ПУЕТ

1

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Лисенко Т.А.

ОА м - 21

Лисенко Т.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою сільськогосподарського підприємства // Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 2. – 310 с. - С. 19’-24.

2

Мілька А.І., к.е.н., доцент

Росточило І.С.,

ОА м – 21 (Н)

Росточило І. С., Мілька А. І. Організаційні аспекти здійснення економічного аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю акціонерних товариств. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 2. 310 с. - С. 24’-34.

3

Мілька А.І., к.е.н., доцент

Мороз Л. А.

ОА м – 21 (С)

Мороз Л. А., Мілька А. І. Облік, аналіз і аудит як інформаційна база системи управління грошовими коштами підприємства. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 2. 310 с. С. 34’-41.

4

Прохар Н.В., к.е.н, доцент

Горбенко К.О.

ОА м - 21

Горбенко К. О. Особливості формування облікової системи малих підприємств / К.О. Горбенко // Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 2. – 310 с. - С. 14-19.

 

Разом: 4

 

 

 

Тези в ПУЕТ

1

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Тітенко Ю.А.

ОА інт - 11

Карпенко Є.А. Екологічні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку / Є.А. Карпенко, Ю.А. Тітенко Ю.А. // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). - Полтава : ПУЕТ, 2021. - 301 с. - С. 29 – 31.

2

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Тітенко Ю.А.

ОА інт - 11

Тітенко Ю.А. Проблеми та особливості обліку екологічних витрат / Ю.А. Тітенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2021 р.). - Полтава : ПУЕТ, 2021. - Ч. 1. - 573 с. - С. 251 – 252.

3

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Кирпа Є.В.

ОА м - 11 (Н)

Кирпа Є. В.  Особливості узагальнення результатів внутрішнього аудиту екологічних витрат підприємства / Є.В. Кирпа  // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 2. – 401 с. - С. 106-108.

4

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Корж А.Д.

ОА м - 11

Корж А. Д. Фактори впливу на величину прибутку суб’єктів господарювання, що надають послуги дошкільної освіти / А.Д. Корж //  Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 2. – 401 с. -  С. 108-111.

5

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Ситник А.І.

ПЗ м - 21

Ситник А. І. Зарубіжний досвід регулювання конкурентних процедур закупівель та дотримання принципу добросовісної конкуренції серед учасників торгів / А.І. Ситник //  Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 2. – 401 с. -   С. 140-142.

6

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Росточило І.С.

ОА м - 21

Карпенко Є.А. Принципи та завдання економічного аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю акціонерних товариств / Є.А. Карпенко, І.С. Росточило // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 108-110.

7

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Бодак Ю.П.

ПЗ м - 21

Карпенко Є.А. Звітність підприємства як інформаційний ресурс менеджменту / Є.А. Карпенко, Ю.П. Бодак // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 143-145.

8

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Шевцова К.Р.

ОА м - 21

Карпенко Є.А. Аналітичні можливості балансу (звіту про фінансовий стан) у системі управління підприємством / Є.А. Карпенко, К.Р. Шевцова // Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 273 с. – С. 126-129.

9

Карпенко Є.А., к.е.н., доцент

Тітенко Ю.А.

ОА інт -  11

Тітенко Ю.А. Економічна безпека підприємств споживчої кооперації в контексті національних інтересів України / Ю.А. Тітенко // Збірник тез доповідей учасників Вісімнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». - Частина 1. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2021. – 112 с. - С. 54-58.

10

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Лисенко Т.А.

ОА м - 21

Лисенко Т. А. Проблеми формування готовності випускників до реалізації концепції сталого розвитку // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – 387 с. – С. 47-50.

11

Манжура О.В., д.е.н., професор

Іванніков Д.О.

ПЗ м - 11

Іванніков Д.О. Актуальні питання професіоналізації сфери публічних закупівель / Д.О. Іванніков // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – 387 с. – С. 77-81.

12

Прохар Н.В., к.е.н, доцент

Пономаренко С.А., Потерайло І.О.

ОА - 11

Пономаренко С.А., Потерайло І.О. «Бухгалтерські таланти» відомих у світі людей / С.А. Пономаренко, І.О. Потерайло // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – 387 с. – С. 126-128.

13

Прохар Н.В., к.е.н, доцент

Горбенко К.О.

ОА м - 21

Горбенко К.О. Інформаційне забезпечення бюджетної звітності: проблеми та напрями вдосконалення  / К.О. Горбенко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – 387 с. – С. 99-101.

14

Любимов М.О., к.е.н, доцент

Брачун О.О.

ОА - 41

Брачун О.О.  Майбутнє бухгалтерської професії / О.О. Брачун // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – Ч. 1. – 387 с. – С. 94-96.

15

Мілька А.І. к.е.н, доцент

Біляк К.В.

ОА б - 21

Біляк К.В., Мілька А.І. Економічний інструментарій управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.: у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. 387 с. С. 92-94.

16

Мілька А.І. к.е.н, доцент

Костик Д.О.

ЕМС  б - 21

Костик Д. О., Мілька А.І. Еволюція окремих елементів методу бухгалтерського обліку Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.: у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. 387 с. С. 114-116.

17

Мілька А.І. к.е.н, доцент

Павленко- Михайлик Н. О.

ОА м - 21

Павлик-Михайлик Н. О., Мілька А. І. Законодавчі
зміни у сфері публічних закупівель. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. м. Полтава, 5–6 жовтня 2021 р. Полтава: ПУЕТ, 2021. 273 с. С. 126-129.

18

Мілька А.І. к.е.н, доцент

Біляк К.В.

ОА б - 21

Біляк К. В. Збалансована система показників: окремі аспекти застосування для організацій та підприємств споживчої кооперації. Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства: збірник тез доповідей учасників Вісімнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки «». Частина 1. Київ : НМЦ «Укоопосвіта», 2021. 112 с. С. 54-58.

Разом: 18

Тези у виданнях на території України

 1.  

Карпенко Є.А., к.е.н, доцент

Тітенко Ю.А.

ОА інт - 11

Тітенко Ю.А. Карпенко Є.А. Проблеми та особливості обліку екологічних витрат / Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. м. Полтава, 31 березня 2021 року. Полтава, 2021. 573 с. С. 251 – 252

 1.  

Мілька А.І. к.е.н, доцент

Калмикова А.С.,, Худолій І.В., 

ОА м - 21

Калмикова А.С.,, Худолій І.В.,  Дефініція поняття «біологічні активи». Актуальні  проблеми та  перспективи  розвитку  обліку,  аналізу та  контролю  в  соціально -орієнтованій системі управління підприємством  : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. м. Полтава, 31 березня 2021 року. Полтава, 2021. 573  с. С. 114-116

          

Апробація наукових досліджень студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» є невід’ємною частиною освітнього процесу, тому наукові пошуки здобувачів вищої освіти та їх наукові результати мають бути оформленими у вигляді статей, тез тощо. Дослідницька складова є обов’язковою складовою освітньої програми і визначальною умовою формування інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей.

Вітаємо студентів магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» та їх наукових керівників із виходом збірника наукових статей магістрів ПУЕТ за 2021 р.:

 • Денна форма навчання: Горбенко К. О., студентка групи ОА м -21, науковий керівник – Прохар Наталія Вікторівна к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту; Лисенко Т. А., студентка групи ОА м -21, науковий керівник – Карпенко Ольга Василівна к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.
 • Заочна форма навчання: Мороз Л. А. та Росточило І. С., студентки групи ОА м -21, науковий керівник - Мілька Алла Іванівна, к.е.н., завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент.

Бажаємо нових професійних звершень!

          

Важливе значення у формуванні професійних компетенцій відіграє участь студентів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економік і торгівлі» в організованій і систематичній науково-дослідній роботі. Науково-дослідна робота передбачає вивчення і практичне застосування методології і методики дослідження економічних процесів, а також участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

5–6 жовтня 2021 року студенти Бодак Ю.П., Росточило І.С. та Шевцова К.Р. під керівництвом зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцента Карпенко Є. А. та студентка Павленко-Михайлик Н.О. під керівництвом к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Мільки А.І. взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики» (м. Полтава, ПУЕТ) та опублікували тези у збірнику матеріалів конференції. Вітаємо наших студентів та їхніх наукових керівників і бажаємо подальших плідних наукових пошуків!

Бодак

Павленко-Михайлик

Росточило

Шевцова

          

Студенти спеціальності 071 Облік і оподаткування та науково-педагогічні працівники кафедри бухгалтерського обліку і  аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі  ведуть активну наукову роботу.

31 березня 2021 року студентка групи ОАб інт-11 Тітенко Юлія разом з науковим керівником к.е.н. доц. Карпенко Є.А. та студентки Худолій Ірина (гр ОА м -21) і Калмикова Аліна (гр. ОА м
ПВ -21) з науковим керівником к.е.н. доц. Мількою А.І. взяли участь в роботі IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», яка була організована Полтавською державною аграрною академією

          

Інформація про результати ХLІV Міжнародній науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»,
(30-31 березня 2021 року)

30 березня 2021 року студенти спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» взяли участь у ХLІV Міжнародній науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті».

На секції 2 «Сучасні виклики та пріоритети розвитку фінансів, обліку, контролю та аналізу» говорили про соціальну відповідальність професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту як одного з найважливіших чинників сталого розвитку країни, а також піднімалися дискусійні питання пріоритетів розвитку професії бухгалтера та практики бухгалтерського обліку.

Всі доповіді учасників були актуальними, змістовними, з високим рівнем наукового обґрунтування та супроводжувались цікавими презентаціями.

За результатами представлених робіт було визначено переможців:

І місце

Корж Анна Дмитрівна, студентка групи ОА м-11, яка представила дослідження на тему «Фактори  впливу на величину прибутку суб’єктів господарювання, що надають послуги дошкільної освіти». Науковий керівник - Карпенко Євгенія Анатоліївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;

ІІ місце

Біляк Катерина Вікторівна, студентка групи ОА б-21, яка представила дослідження на тему «Економічний інструментарій управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації». Науковий керівник - Мілька Алла Іванівна, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

ІІІ місце

Брачун Олег Олегович, студент групи ОА б-41, який виступив із доповіддю на тему «Майбутнє бухгалтерської професії». Науковий керівник - Любимов Микола Олександрович, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Щиро Вітаємо переможців! Бажаємо Вам творчих успіхів та перемог!

          

Інформація про наукову роботу студентів у 2020 році

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються проблематикою наукової роботи кафедри та здійснюється за напрямами:

 • науково-дослідна робота як невід'ємний елемент навчального процесу (підготовка курсових і дипломних робіт);
 • науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах студентських наукових об’єднань;
 • науково-організаційні заходи (конференції, круглі столи).

На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту функціонує науковий студентський гурток «Проблеми бухгалтерського обліку, контролю, аналізу» (керівник – к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.), до роботи якого у 2020 році було залучено 15 українських і 3 іноземних студенти.

На засіданнях студентських наукових об’єднань обговорюються результати досліджень, формується стратегія студентської науково-дослідної роботи. 

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» приймали участь у конференціях та круглих столах.

Активізована робота студентів з науковими керівниками щодо підготовки та публікації статей і тез доповідей за результатами наукових досліджень. Підготовлено та видано 8 наукових статей студентів гіперпосилання на таблицю із статями, 18 тез доповідей гіперпосилання на таблицю із тезами.

В контексті реалізації стратегії Інтернаціоналізації освітньої діяльності під керівництвом проф. Карпенко О.В. - керівника наукового напряму з управлінського обліку - до науково-дослідної роботи були залучені студенти з республік Зімбабве, Танзанії та Гани.

Cтатті студентів

№ з/п

ПІБ НПП (керівника),
науковий ступінь,
вчене звання

ПІБ
студента

Акаде-мічна група

Повний бібліографічний опис документа

1

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Горілко Н.А.

ОАм-21Н

Горілко Н.А., Карпенко Є.А. (науковий керівник) Напрями вдосконалення обліку основних засобів будівельних підприємств / Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава : ПУЕТ, 2020. 294 с. С. 8-13.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Манченко О.М. 

ОАм-21Н

Манченко О.М., Карпенко Є.А. (науковий керівник) Принципи та завдання організації обліку податку на прибуток / Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава : ПУЕТ, 2020. 294 с. С. 13-19.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Савченко Н.Г

ОАм-21Н

Савченко Н.Г. Карпенко Є.А. (науковий керівник) Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві / Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава : ПУЕТ, 2020. 294 с. С. 24-30.

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Фандєєва А.Ю.

ОАм-21Н

Фандєєва А.Ю., Карпенко Є.А. (науковий керівник) Напрями вдосконалення Приміток до річної фінансової звітності щодо недобротних активів та резервів / Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава : ПУЕТ, 2020. 294 с. С. 30-36.

5

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Яновська К.А.

ОАм-21Н

Яновська К.А., Карпенко Є.А. (науковий керівник) Класифікація власного капіталу: обліково-аналітичний аспект / Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава : ПУЕТ, 2020. 294 с. С. 36-41.

6

Мілька А.І., кандидат економічних наук, доцент

Ляхно Р.В.

ПЗ м лис - 21

Ляхно Р.В., Мілька А.І.(науковий керівник)) Окремі аспекти стану публічних закупівель в Україні/ Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава : ПУЕТ, 2020. 294 с. С. 41-46

7

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Матюша Я.Ю

ОА-61м
(заочна)

Матюша Я.Ю., Ночовна Ю.О. (науковий керівник) Податок на прибуток: вплив податкової реформи 2020 // Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава: ПУЕТ, 2020.  294 с.  С. 18-24.

8

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Павленко О.С.

ПЗ-61 м
(заочна)

Павленко О.С., Ночовна Ю.О. (науковий керівник) Особливості проведення спрощених закупівель // Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій. Полтава: ПУЕТ, 2020. 294 с. С. 47-51.

Участь студентів у наукових заходах (конкурсах, олімпіадах, стипендіальних програмах, конференціях)

№ з/п

Науково-педагогічний працівник – керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

ПІБ студента

Академічна група

Назва заходу

Дата, місце проведення

Результат участі*

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Водоп’ян М.М.

ОАм-21Н

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

30.10.2020 р., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,м. Харків

Тези, сертифікат

2

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Скидан В.В.

ОАм-21 (заочна)

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

30.10.2020 р., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,м. Харків

Тези, сертифікат

3

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Циганок К.О.

ОАм-21Ч-си

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

30.10.2020 р., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,м. Харків

Тези, сертифікат

4

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Костиря Я.В.

ПЗм-21 (заочна)

Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю)

22.10.2020р., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Тези, сертифікат

5

Карпенко Є.А, кандидат економічних наук, доцент

Анохіна А.Ю.

ОАм-21лис (заочна)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

04.12.2020 р., Державний податковий університет, м. Ірпінь

Тези, сертифікат

6

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Власенко Т.

ПЗ м лис -21 (заочна)

Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція
учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених

27  жовт.  2020  р.). Волинський
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Тези, сертифікат

7

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Бурлакова І.

ПЗ м лис-21 (заочна)

Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція
учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених

27  жовт.  2020  р.). Волинський
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

Тези, сертифікат

8

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Бойко Р.А.

ОА б -31

Щорічна міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік

7–8 квітня 2020 року  ПУЕТ, м. Полтава

Тези

9

Мілька А.І.
кандидат економічних наук, доцент

Стоян М.М.

ОА м - 21 (заочна)

ІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»

24 квітня 2020 р., ПДАА, м. Полтава

тези, сертифікат

10

Прохар Н.В., кандидат економічних наук, доцент

Бараба-нова А.Р.

ОА-61м

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування
в Україні: теорія, практика та професійна етика»

 5–6 листопада 2020 р., Університет ДФС України, м. Ірпінь

тези, сертифікат

11

Прохар Н.В., кандидат економічних наук, доцент

Шраменко Д.М.

ОА-61м (заочна)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування
в Україні: теорія, практика та професійна етика»

5–6 листопада 2020 р., Університет ДФС України, м. Ірпінь

тези, сертифікат

12

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Бойченко Л.М.

ОА-61м ПВ
(заочна)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Полтавської державної аграрної академії “Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю”

23 квітня 2020 р.,
ПДАА, м. Полтава

тези, сертифікат

13

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

 Пархоменко Т.С.

ОА - 61 м

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах”

09–10 квітня 2020 р.,
ПУЕТ, м. Полтава

тези, сертифікат

14

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

  Лисенко Т.

ОА - 51 м

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка “Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів”

30 жовтня 2020 р.,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,
м. Харків

тези, сертифікат

15

Ночовна Ю.О., кандидат економічних наук, доцент

Товстолик М.

ОА - 61 м
(заочна)

ХVІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці”

30 листопада-4 грудня 2020 р.,
Університет ДФС України, м. Ірпінь

тези, сертифікат

16.

 

 

Карпенко О.В., кандидат економічних наук, порофесор

Tadeyo Kundai Lionnel

БА б англ-21

ХLІІІ Міжнародна наукова
студентська конференція
«Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти
у ХХІ столітті»
(за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік)

7–8 квітня 2020 року,

ПУЕТ, Полтава

тези, сертифікат
 
 

17.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук, порофесор

Quainoo Bright

БА б англ-21

ХLІІІ Міжнародна наукова
студентська конференція
«Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти
у ХХІ столітті»
(за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік)

7–8 квітня 2020 року,

ПУЕТ, Полтава

тези, сертифікат

18.

Карпенко О.В., кандидат економічних наук, порофесор

Lathia Sunny Paresh

БА б англ-21

ХLІІІ Міжнародна наукова
студентська конференція
«Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти
у ХХІ столітті»
(за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік)

7–8 квітня 2020 року,

ПУЕТ, Полтава

тези, сертифікат

          

Щирі вітання студентці Шмигленко Олександрі та професору кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ользі Карпенко! Наукове дослідження на тему "Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства" отримало високу оцінку серед членів жюрі Всеукраїнського конкурсу бакалаврських та магістерських робіт. Роботу було нагороджено дипломом 1-го ступеню.

Вітаємо!!!

Студенти спеціальності "Облік і оподаткування" систематично беруть участь у загальноуніверситетських та міжвузівських конкурсах наукових і дипломних робіт, олімпіадах фахового спрямування, виступають з доповідями на гуртку кафедри, наукових семінарах, конференціях ВНЗ Укоопспілки „ПУЕТ”  та інших ВУЗів, публікують наукові статті та тези у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях. За результатами студентської наукової роботи студенти виборюють дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, почесні грамоти, листи подяки.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» брали участь в стипендіальній програмі «Завтра. UA» Всеукраїнської благодійної організації  „Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива”, троє з учасників отримали стипендії.

На кафедрі щорічно відбувається засідання секцій в межах наукової студентської конференції за підсумками науково – дослідних робіт студентів за навчальний рік, проводиться конференція за результатами проходження бакалаврської, переддипломної та науково-дослідної практики, проводиться передзахист дипломних робіт та наукові слухання обґрунтування обраних тем дипломних робіт, олімпіади з фахових дисциплін, зустрічі студентів з практичними працівниками, конкурси фахового спрямування, студентських стінних газет тощо. 

При кафедрі створено та діє науковий студентський гурток, до роботи якого залучено близько 30 студентів:

 • "Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу" (науковий керівник: к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.)

В межах гуртку кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту систематично проводяться студентські конференції, круглі столи, публічні захисти курсових робіт, передзахисти дипломних робіт, готуються студентські наукові роботи, статті та доповіді, студенти залучаються до участі у кафедральних науково-дослідних темах.

Студентський науковий гурток "Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу" працює за наступною тематикою:

 • Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством.
 • Проблеми та перспективи розвитку обліку, аудиту і оподаткування в Україні.
 • Історія розвитку бухгалтерського обліку та напрями його удосконалення.
 • Сучасний стан і проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах.
 • Проблеми обліку і аудиту експортно–імпортних операцій підприємства.
 • Проблеми  обліку і контролю валютних операцій.
 • Стан, проблеми та перспективи удосконалення обліку і контролю амортизації необоротних активів.
 • Напрями удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку.
 • Облік і аудит в управлінні активами підприємства.
 • Сучасний стан і проблеми обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.
 • Проблеми оцінки та обліку нематеріальних активів.
 • Організація обліку та аудиту в умовах застосування сучасних інформаційних систем і технологій.
 • Удосконалення обліку витрат в системі управлінського обліку.
 • Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики.
 • Проблеми оцінки вартості підприємства та її вплив на показники фінансової звітності.
 • Проблеми обліку та аудиту інвестиційної нерухомості.
 • Проблеми обліку та аудиту операцій з цінними паперами.
 • Облік і фінансова звітність за національними та міжнародними стандартами, напрями їх зближення.
 • Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.
 • Облік і звітність в оподаткуванні підприємства, напрями їх удосконалення.
 • Особливості організації і методики внутрішнього аудиту.
 • Удосконалення фінансової звітності та використання її показників в управлінні підприємством.
 • Проблеми оцінки, обліку та аудиту фінансових інвестицій.
 • Облік та аналіз капітальних інвестицій: сучасний стан і напрями удосконалення.
 • Удосконалення обліку та аудиту орендних операцій підприємства.
 • Особливості обліку і звітності бюджетних установ, напрями їх удосконалення.
 • Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності.
 • Проблеми обліку та аудиту реорганізації і ліквідації підприємства.
 • Проблеми обліку та контролю розрахунків за податками, напрями оптимізації оподаткування.
 • Роль обліку та аналізу в управлінні грошовими потоками підприємства.
 • Проблеми обліку та аудиту власного капіталу підприємства.
 • Обліково-аналітичне  забезпечення управління дебіторською заборгованістю.
 • Проблеми обліку та звітності субєктів малого підприємництва.
 • Теоретичні та практичні аспекти обліку і аудиту кредиторської заборгованості.
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства.
 • Облік інтелектуального капіталу підприємства: проблеми теорії та практики.
 • Особливості обліку та контролю довгострокових і поточних біологічних активів.
 • Проблеми обліку і аудиту природоохоронної діяльності підприємства.
 • Облік і аудит резервів та забезпечень: проблеми теорії та практики.
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом підприємства.
 • Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.
 • Аналіз фінансового стану та ділової активності підприємства в короткостроковій та довгостроковій перспективи.
 • Аналіз ефективності використання майна та власного капіталу підприємства.
 • Стратегічний аналіз передбачення банкрутства підприємства.
 • Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.
 • Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні
 • Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством
 • Облік і аудит у забезпеченні економічної безпеки підприємства
 • Облік і аудит у забезпеченні екологічної безпеки підприємства
 • Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства
 • Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства
 • Особливості обліку і контролю операцій у сфері електронної торгівлі
 • Проблеми та перспективи розвитку документального забезпечення в бухгалтерському обліку
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю підприємницької діяльності
 • Податковий аудит діяльності підприємства та напрями оптимізації оподаткування

          

19 грудня 2017 р. на базі кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних (бакалаврських та магістерських) робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”. На конкурс були представлені 25 бакалаврських робіт і 71 магістерська робота з 39 вищих навчальних закладів України.

Вітаємо Бобокало Анастасію Сергіївну, випускницю ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ( 2017 р.) та її наукового керівника Ночовну Юлію Олександрівну, к.е.н., доц. з отриманням диплому ІІ ступеня на цьому конкурсі.

          

Інформація про результати XL Ювілейної міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ТОВАРОЗНАВСТВА
(19–20 квітня 2017 року)

Секція: Проблеми удосконалення економічного аналізу та аудиту

КЕРІВНИК: Подольська Валентина Олексіївна, до цент
СЕКРЕТАР: Корна Олена Сергіївна, ОА-51

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Тема доповіді

Академічна група

Результат участі

1

Подольська В.О., доцент

Кисельова Вікторія Артурівна,
Корна Олена Сергіївна,
Коробка Наталія Сергіївна,
Синявська Анастасія Андріївна,
Тертишна Неля Петрівна,
Шмигленко  Олександра Геннадіївна

Нефінансова звітність вищого навчального закладу

ОА-51м

диплом ІІІ ступеня

2

Верига Ю.А., к.е.н., професор

Тертишна Неля Петрівна

Аналіз структури власного капіталу акціонерного товариства

ОА-51м

 

3

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Корна Олена Сергіївна

Проблеми оцінки ділової активності сільськогосподарського підприємства

ОА-51м

 

4

Самбурська Н.І., к.е.н., доцент

Чижик Тетяна Вячеславівна

Особливості трендового аналізу виручки від реалізації сільськогосподарської продукції

ОА-51м

диплом І  ступеня

5

Подольська В.О., доцент

Положай Наталія Миколаївна,
Чекан Тетяна Валеріївна, Козачкова Анна Анатоліївна,
Вовк Марина Сергіївна,
Недавня Карина Вячеславівна

Прогнозування показників фінансової звітності суб’єктів господарювання

ОА-51м

 

6

Подольська В.О., доцент

Синівська Анастасія Андріївна

Підходи до оцінки економічної безпеки підприємства

ОА-51м

диплом І  ступеня

7

Подольська В.О., доцент

Плахотніченко Марія Олександрівна

Проблеми обліку собівартості сільськогосподарської продукції

ОА-41

 

8

Подольська В.О., доцент

Троневська Ірина Михайлівна

Аналіз фінансового стану підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід

ОА-61кв
заочна форма

 

9

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Андрієвський Іван Владиславович

Аналіз та оцінка вартості майна підприємства

ОА-61кв
заочна форма

 

10

Подольська В.О., доцент

Кета Жермана Жозефіна Да Роша, Кета Кріманеза Паула Да Роша

Порівняльна характеристика фінансової звітності підприємств України та Анголи

ОА-51р

диплом ІІ ступеня

11

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Положай  Наталія Миколаївна

Стратегія формування інвестиційної привабливості суб’єктів малого підприємництва

ОА-51

 

12

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Казачкова Анна Анатоліївна

Проблеми аналітичної оцінки забезпеченості підприємства основними засобами та шляхи їх вирішення

ОА-51

 

13

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Бричка Ольга Вікторівна

Роль аналізу у виявленні ознак протиправного банкрутства

ОА-42і

 

14

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Ширкова Карина Юріївна

Порівняльна характеристика показників фінансової та соціальної звітності як джерела оцінки ефективності використання трудових ресурсів підприємства

ОА-41

 

15

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Платонов Антон Юрійович

Функціональні можливості засобів Microsoft Excel для цілей аналізу господарської діяльності підприємства

ОА-42і

 

16

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Назарова Анна Сергіївна

Механізм та економіко-правові наслідки економічних порушень у сфері операцій у касі та на рахунках банку

ПР-41і

диплом ІІ ступеня

17

Толстенок Н. П., к.э.н., доцент

Супрун Александра Владимировна

Экономический анализ финансового состояния организации: сущность, методика, классификация)

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

 

18

Толстенок Н. П., к.э.н., доцент

Полонская Екатерина Александровна

Направления совершенствования анализа эффективности использования основных средств)

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

 

19

Толстенок Н. П., к.э.н., доцент

Тюкало Мария Сергеевна

Направления укрепления платежеспособности организации

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

 

Секція: «Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні»

КЕРІВНИК: Ночовна Юлія Олександрівна, к.е.н., доцент
СЕКРЕТАР: Кисельова Вікторія Андріївна, ОА-51

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Тема доповіді

Академічна група

Результат участі

1

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Шмигленко Олександра Геннадіївна

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості Миронівського ХПП

ОА-51

диплом І  ступеня

2

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Павлова Анастасія Олексіївна

Особливості складу витрат  і калькулювання робіт Полтавської колійно-машинної станції

ОА-41

 

3

Самбурська Н. І., к.е.н., доцент

Зіганшина Юлія Габбасовна, Ноздрачова Катерина, Стєрлядєва Наталія Владиславівна

Проблеми обліку іноземних інвестицій в Україні

МЕВ-51

диплом ІІІ ступеня

4

Верига Ю.А., к.е.н., професор

Тертишна Неля Петрівна

Облік власного капіталу акціонерного товариства

ОА-51

 

5

Верига Ю.А., к.е.н., професор

Супрун Аліна Олексіївна

Формування прибутку та його використання

ОА-31

 

6

Деньга С.М., к.е.н., доцент

Могила Анна Віталіївна

Проблеми обліку розрахунків з оплати праці

ОА-12і

 

7

Любимов М.О., к.е.н., доцент

Чекан Тетяна Валеріївна

Сучасні підходи до визнання та класифікації нематеріальних активів

ОА-51

 

8

Самбурська Н.І., к.е.н., доцент

Вовк Марина Сергіївна

Проблеми нормативно-правового регулювання експортно-імпортних операцій в Україні

ОА-51

 

9

Самбурська Н.І., к.е.н., доцент

Зубенко Анастасія Валеріївна

Проблеми оподаткування податком на прибуток підприємств

ОА-71

 

10

Карпенко  Є.А., к.е.н., доцент

Новосьол Ольга Анатоліївна

Напрями удосконалення інформаційного забезпечення управління грошовими коштами

ОА-12і

 

11

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Кисельова Вікторія Андріївна

Проблеми трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами

ОА-51

 диплом І  ступеня 

12

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Бєляєв Андрій Миколайович

Сучасний стан проблем працевлаштування бухгалтерів

ОА-21

 диплом ІІ ступеня

13

Вороніна В.Л., к.е.н., доцент

Єщенко Ірина Сергіївна

Проблеми використання електронних документів

ОА-11

диплом ІІ ступеня 

14

Прохар Н.В., к.е.н., доцент

Пархоменко Тетяна Сергіївна

Проблеми і перспективи виробничого стажування  в готелях Туреччини

ОА-31

 

15

Зюкова М.М., к.е.н., доцент

Недавня Карина Вячеславівна

Проблеми обліку виробничих запасів та напрями їх удосконалення

ОА-51

 

16

Винокурова Т. П., старший преподаватель

Белова Юлия Владимировна

Ускорение инкассации дебиторской задолженности как способ улучшения финансового состояния организации

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

 

          

24 березня 2017 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» від 13 лютого 2016 р. №3913, факультетом обліку, аудиту та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету було проведено другий етап II туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

До другого етапу II туру Конкурсу, який проводився у формі науково-практичної конференції, галузевою комісією було допущено 35 наукових робіт, автори яких представляли 24 ВНЗ України з таких міст: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, Київ, Житомир, Полтава, Миколаїв, Рівне, Львів, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці.

Студентки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: Шмигленко О.Г. (науковий керівник – проф. Карпенко О.В.) та Чижик Т. В. (науковий керівник – доц. Самбурська Н.І) гідно представили нашу кафедру.


декан ФОАІС КНТЕУ к.т.н., доцент Харченко О.А та його заступник к.е.н. Карпенко Д.В. вітають з перемогою Шмигленко О. Г. (гр. ОА-51) та Чижик Т. В. (гр. ОА-51)

          

25 жовтня 2016 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту було проведено ІІІ наукове слухання обґрунтування тем дипломних робіт студентів 5 курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

З доповідями виступили:

 • Вовк М., тема дипломної роботи „Облік і аудит експортно-імпортних операцій підприємства, напрями їх удосконалення” – науковий керівник: к.е.н., доцент Самбурська Н.І.;
 • Недавня К., тема дипломної роботи ”Облік і аудит в управлінні виробничими запасами” – науковий керівник: к.е.н., доцент Зюкова М.М.

Доповіді супроводжувалися цікавим цифровим матеріалом та офіційними статистичними даними, що особливо підкреслило наявні проблеми і актуальність обраних тем дипломних робіт.


Вовк М.


Недавня К.

          

18 жовтня 2016 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту було проведено ІІ наукове слухання обґрунтування тем дипломних робіт студентів 5 курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

З доповідями виступили:

 • Тертишна Н., тема дипломної роботи  „Облік власного капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання” – науковий керівник: проф. Верига Ю.А.;
 • Положай Н., тема дипломної роботи ”Особливості обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва, напрями їх удосконалення” – науковий керівник: доц. Соболь Г.О.


Студентка гр. ОА-51 Тертишна Н. під час обговорення теми дипломної роботи

Студенти підготували та представили цікаві доповіді, які підтвердили проблемність та практичну спрямованість обраних тем дипломних робіт.


Проф. Верига Ю.А., доц. Соболь Г.О. та студенти Тертишна Н., Положай Н.

          

11 жовтня 2016 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту було проведено І наукове слухання обґрунтування тем дипломних робіт студентів 5 курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

З доповідями виступили:

 • Корна О., тема дипломної роботи «Облік і аудит в управлінні прибутком підприємства» – науковий керівник: доц. Ночовна Ю.О.

 • Шмигленко О., тема дипломної роботи «Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства» – науковий керівник: проф. Карпенко О.В.

 • Кисельова В., тема дипломної роботи «Фінансова звітність підприємства, методика її складання та використання в управлінні» – науковий керівник: доц. Ночовна Ю.О.

Виступи засвідчили розуміння студентами невирішених проблем і можливостей подальшого удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління в межах конкретного підприємства. Особливо жваво обговорювалися присутніми заплановані наукові результати майбутньої дипломної роботи.

          

Конференція за результатами виробничого стажування
студентів І,ІІ,ІІІ,V курсів напряму підготовки «Облік і аудит»
та спеціальності „Облік і оподаткування”

27 вересня 2016 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту проведена конференція за результатами виробничого стажування (виробничої практики) студентів 1,2,3,5 курсів напряму підготовки «Облік і аудит» та спеціальності „Облік і оподаткування”.

На конференції були присутні студенти І,ІІ,ІІІ,ІV,V курсів напряму підготовки «Облік і аудит» і спеціальності „Облік і оподаткування” та викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема: проф. Карпенко О.В., доц. Ночовна Ю.О., доц. Виноградова М.О., доц. Прохар Н.В., доц. Зюкова М.М., доц. Соболь Г.О., доц. Самбурська Н.І.

З привітальним словом до учасників конференції звернулася завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., проф. Карпенко О.В.

З доповідями виступили:

Доповіді студентів супроводжувалися змістовними презентаціями, насиченими статистичними даними, аналітичними розрахунками, реальними прикладами з практичної діяльності досліджуваних підприємств, обґрунтованими висновками та пропозиціями, жваво обговорювалися присутніми у ході активної дискусії.

Особливу зацікавленість студентів та викладачів викликали виступи студентів ІІІ курсу, які проходили міжнародне стажування в готельно-ресторанному комплексі м. Албена, Болгарія, і поділилася власним досвідом збору та оформлення необхідних документів, особливостей і проблем організації та проходження стажування закордоном.

Біляєв Андрій

Супрун Анна

Трофімова Ірина

Кійко Яніна

Фоменко Дмитро

Махновська Юлія

          

31 травня 2016 року студенти гр. ОА – 51м Фоменко Дмитро, Вітер Тетяна, Василенко Олена прийняли участь у роботі тринадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», де виступили із доповіддю на тему «Використання SWOT - аналізу при розробці стратегії розвитку вищого навчального закладу» (керівник – доц. Подольська В.О.).

          

Інформація про результати ХХХІХ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік,
(19 квітня 2016 року)

Секція: Проблеми удосконалення економічного аналізу та аудиту

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Тема доповіді

Академічна група

Результат участі

1

Карпенко О.В., к.е.н., професор

Василенко Олена

Сучасні підходи до формування стратегічної звітності підприємства

ОА-51

 

2

Подольська В.О., доцент

Бобокало Анастасія
Желізняк Роман
Тюніна Наталія
Різник Мирослава
Рітченко Ольга

Використання якісних методів прогнозування у стратегічному аналізі

ОА-51

 

3

Подольська В.О., доцент

Василенко Олена
Скоропінська Марина
Вітер Тетяна
Масюта Юрій
Махновська Юлія
Мацюк Анастасія
Фоменко Дмитро

Використання матриці SWOT-аналізу для обґрунтування стратегії розвитку кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

ОА-51

диплом І  ступеня 

4

Верига Ю.А., к.е.н., професор

Желізняк Роман

Аналіз витрат підприємств споживчої кооперації та напрями їх оптимізації

ОА-51

 

5

Подольська В.О., доцент

Корна Олена
Новосьол Ольга
Сінявська Анастасія
Тертишна Неля

Використання системи інтегральних показників при оцінці ефективності використання товарних запасів

ОА-41

 

6

Подольська В.О., доцент

Козачкова Анна
Положай Наталія
Чекан Тетяна

Виявлення основних тенденцій в динаміці і структурі товарообороту

ОА-42і

 

7

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Калашніков Володимир

SWOT-аналіз автоматизації звітності податку на прибуток

ОА-51

 

8

Самбурська Н.І., к.е.н., доцент

Чижик Тетяна

Можливості застосування кореляційно-регресійного аналізу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств

ОА-31

диплом
ІІ ступеня

9

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Феньків Анастасія

Баланс (Звіт про фінансовий стан) як інформаційне джерело підвищення конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства

ТХ-31

диплом ІІІ ступеня

10

Верига Ю.А., к.е.н., професор

Баль Олександр

Аудит виробничих витрат підприємства

ОА-51

 

Секція: «Проблеми бухгалтерського обліку в Україні»

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Тема доповіді

Академічна група

Результат участі

1

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Кійко Яніна

Проблеми обліку доходів і витрат бюджетних установ

ОА-12і

 

2

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Бобокало Анастасія

Вплив державної екологічної політики на інвестиційний розвиток підприємства

ОА-51

диплом І  ступеня 

3

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Тюніна Наталія

Проблеми організації обліку електронних грошових коштів

ОА-51

диплом І  ступеня 

4

Титаренко І.В., асистент

Даценко Марина

Особливості організації обліку транснаціональних корпорацій

МЕ-51

 

5

Титаренко І.В., асистент

Чмихун Філіпп

Інновативна складова обліку міжнародних операцій в системі міжнародних економічних відносин

МЕ-51

 

6

Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент

Шерстюк Дарія

Проблеми обліку доходів від операційної діяльності підприємств сфери послуг

ОА-31

 

7

Самбурська Н.І., к.е.н., доцент

Рітченко Ольга 

Сучасний стан обліку бюджетних установ: проблеми та напрями удосконалення

ОА-51

 

8

Виноградова М.О., к.е.н., доцент

Скоропінська Марина

Актуальні питання і проблеми обліку забезпечень – вітчизняний та міжнародний досвід

ОА-51

 

9

Соболь Г.О., к.е.н., доцент

Бабак Владислава

Калькулювання собівартості банківських продуктів: управлінський аспект

Ф-52

диплом
ІІ ступеня

10

Кравченко І.Ю., к.е.н., доцент

Рудич Алла Сергіївна

Проблеми обліку орендних операцій в Україні

ОА-51

 

11

Карпенко О.В.., к.е.н.,професор

Герасименко Анастасія

Удосконалення структури балансу: наукові пошуки та практичне значення

ОА-51

 

12

Карпенко О.В.., к.е.н.,професор

Павлова Анастасія

Cучасні прояви закономірностей розвитку обліку витрат в Україні

ОА-31

 

13

Карпенко О.В.., к.е.н.,професор

Серба Олена

Удосконалення калькулювання собівартості продукції у хлібопеченні

ОА-71м

 

14

Савченко О.Ф..., д.е.н.,професор

Єрмаковська Лариса

Удосконалення обліку екологічних витрат підприємства

ОА-71 м

 

15

Прохар Н.В., к.е.н., доцент

Фоменко Дмитро

Прибуток сільськогосподарського підприємства: проблеми розподілу та відображення у бухгалтерському обліку

ОА-51

 

16

Зюкова М.М.., к.е.н., доцент

Федоряка Віталій

Теоретичні аспекти обліку власного капіталу підприємства

ОА-51м

 

17

Подольська В.О., доцент

Вітер Тетяна

Баланс підприємства: історія розвитку та сучасний ста, 

ОА-51

 

18

Вороніна В.Л., к.е.н., доцент

Скрипак Ірина

Сучасні проблеми та напрями удосконалення організації оплати праці на підприємстві

ОА-51

 

19

Вороніна В.Л., к.е.н., доцент

Горяінова Єлізавета

Історія розвитку бухгалтерського обліку

М-21

 

20

Вороніна В.Л., к.е.н., доцент

Любченко Наталія
Третьякова Юлія
Линь Сяомин

Особенности организации бухгалтерського учета в зарубежных странах

Ф-21
М-21
МЕ-21р

диплом ІІІ ступеня

21

Зима Г.І., к.е.н.,доцент

Махновська Юлія

Проблемні аспекти обліку розрахунків за податком на прибуток підприємства

ОА-51

 

          

14 квітня 2015 року  відбулося чергове засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему «Проблеми удосконалення обліку та звітності в Україні».

В ході засідання круглого столу обговорювались питання, пов’язані з проблемами обліку та звітності, Їх автоматизації та аналізу, що визвало жваву дискусію у присутніх.

У роботі клубу взяли участь: к.е.н., проф. Верига Ю. А.; к.е.н., доц. Зима Г.І.; к.е.н., проф. Карпенко О. В.; к.е.н., доц. Артюр-Пасюта О.В.; к.е.н., доц. Карпенко Є. А.; к.е.н., доц. Виноградова М. О.; к.е.н., доц. Кравченко І. Ю.; к.е.н., доц. Деньга С. М.; доц. Подольська В. О.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста спеціальності «Облік і аудит».

З доповідями виступили:

 • Мацюк А. «Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., доц. Артюх-Пасюта О.В.);
 • Герасименко А. «Підходи до удосконалення структури балансу» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., проф. Карпенко О.В.);
 • Лисенко М. «Актуальні питання та проблеми обліку забезпечення: вітчизняний та міжнародний досвід» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., доц. Виноградова М.О.);
 • Вітер Т. «Адаптація положень з обліку і звітності в умовах Угоди про асоціацію України та ЕС» (гр. ОА -51, науковий керівник доц. Подольська В.О.);
 • Горбач Є. «Особливості організації обліку розрахунків з покупцями в умовах використання типової конфігурації „Бухгалтерія в Україні” бухгалтерської системи: 1-С: Підприємство 8.2» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., доц. Деньга С.М.).

Мацюк А.

Герасименко А.

Лисенко М.

Вітер Т.

Горбач Є.

          

22 грудня 2015 року відбулося заключне наукове слухання обґрунтування тем дипломних робіт, обраних магістрантами денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит».

На заході були присутні студенти V курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» та викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: проф. Карпенко О.В., проф. Савченко О.Ф., доц. Зима Г.І.,  доц. Ночовна Ю.О., доц. Виноградова М.О., доц. Зюкова М.М., доц. Любимов М.О., доц. Самбурська Н.І.

З доповідями виступили:

 • Зубіцька Олена, тема дипломної роботи «Організація обліку та аудиту в умовах застосування інформаційних систем і технологій» (науковий керівник: к.е.н., доцент Любимов М.О.)

 • Манжула Володимир, тема дипломної роботи «Облік і аудит в управлінні товарними запасами» (науковий керівник: д.е.н., професор Савченко О.Ф.)

 • Сідько Наталія, тема дипломної роботи «Особливості обліку і контролю виконання кошторисів бюджетних установ» (науковий керівник: к.е.н., доцент Орищенко М.М.)

 • Федоряка Віталій, тема дипломної роботи «Облік власного капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання» (науковий керівник: к.е.н., доцент Зюкова М.М.)

          

17 грудня 2015 року відбулося чергове наукове слухання обговорення тем дипломних робіт, обраних магістрантами денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит».

На заході були присутні студенти V курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» та викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: проф. Карпенко О.В., доц. Зима Г.І., доц. Ночовна Ю.О., доц. Прохар Н.В., доц. Зюкова М.М., доц. Кулик В.А., доц. Деньга С.М., доц. Карпенко Є.А., доц. Вороніна В.Л., доц. Самбурська Н.І.

З доповідями виступили:

 • Мацюк Анастасія, тема дипломної роботи «Фінансова звітність суб’єкта малого підприємства, методика її складання та використання в управлінні» (науковий керівник: к.е.н., доцент Артюх-Пасюта О.В.)

 • Скоропінська Марина, тема дипломної роботи «Облік і аудит в управлінні зобов’язаннями підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доцент Виноградова М.О.)

 • Горбач Євгеній, тема дипломної роботи «Облік і аудит в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доцент Деньга С.М.)

 • Шпигун Євгенія, тема дипломної роботи «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за національними та міжнародними стандартами, аудит його показників» (науковий керівник: к.е.н., доцент Кулик В.А.)

          

8 грудня 2015 року відбулося третє наукове слухання обговорення тем дипломних робіт, обраних магістрантами денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит».

На заході були присутні студенти V курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» та викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: проф. Карпенко О.В., доц. Зима Г.І., доц. Ночовна Ю.О., доц. Прохар Н.В., доц. Зюкова М.М., доц. Виноградова М.О., доц. Кравченко І.Ю., доц. Вороніна В.Л., доц. Самбурська Н.І.

З доповідями виступили:

 • Рудич Алла, тема дипломної роботи «Облік і аудит орендних операцій: стан, проблеми та перспективи удосконалення на основі платформи 1С: Підприємство» (науковий керівник: к.е.н., доцент Кравченко І.Ю.)
 • Герасименко Анастасія, тема дипломної роботи «Баланс (Звіт про фінансовий стан), методика його складання та використання в управлінні» (науковий керівник: к.е.н., професор Карпенко О.В.)
 • Ритченко Ольга, тема дипломної роботи «Особливості обліку і фінансової звітність бюджетних установ, напрями їх удосконалення» (науковий керівник: к.е.н., доцент Самбурська Н.І.)
 • Скрипак Ірина, тема дипломної роботи «Облік і аналіз в управлінні персоналом підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доцент Вороніна В.Л.).

Рудич Алла

Герасименко Анастасія

          

3 грудня 2015 року відбулося друге наукове слухання магістрантів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» щодо обґрунтування обраних ними тем для наукового дослідження.

На заході були присутні студенти ІV та V курсів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» й викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: проф. Карпенко О.В., проф. Верига Ю.А., доц. Зима Г.І.,  доц. Ночовна Ю.О., доц. Прохар Н.В., доц. Зюкова М.М., доц. Карпенко Є.А., доц. Соболь Г.О., доц. Любимов М.О., доц. Кравченко І.Ю., доц. Вороніна В.Л., доц. Деньга С.М.

З доповідями виступили:

 • Масюта Юрій, тема дипломної роботи «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), методика його складання та використання в управлінні» (науковий керівник: к.е.н., доцент Фірсова Н.В.);

 • Баль Олександр, тема дипломної роботи «Облік і аудит витрат на виробництво: стан, проблеми та напрями удосконалення» (науковий керівник: к.е.н., професор Верига Ю.А.);

 • Желізняк Роман, тема дипломної роботи «Облік і внутрішньогосподарський контроль витрат в управлінні витратами діяльності підприємств роздрібної торгівлі» (науковий керівник: к.е.н., професор Верига Ю.А.);

 • Калашніков Володимир, тема дипломної роботи «Облік і звітність в оподаткуванні прибутку підприємства, напрями їх удосконалення» (науковий керівник: к.е.н., доцент Соболь Г.О.);

 • Фоменко Дмитро, тема дипломної роботи «Удосконалення обліку фінансових результатів та шляхи підвищення ділової активності підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доцент Прохар Н.В.).

          

24 листопада 2015 року було проведено перше обговорення тем дипломних робіт, обраних студентами групи ОА-51.

На заході були присутні студенти V курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» та викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: проф. Карпенко О.В., проф. Верига Ю.А., проф. Савченко О.Ф., доц. Зима Г.І., доц. Подольська В.О., доц. Ночовна Ю.О., доц. Зюкова М.М., доц. Виноградова М.О., доц. Самбурська Н.І.

З доповідями виступили:

 • Бобокало Анастасія, тема дипломної роботи «Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання: проблеми теорії та практики» (науковий керівник: к.е.н., доцент Ночовна Ю.О.)

 • Василенко Олена, тема дипломної роботи «Фінансова звітність підприємства, методика її складання та використання в управлінні» (науковий керівник: к.е.н., професор Карпенко О.В.)

 • Вітер Тетяна, тема дипломної роботи «Баланс (Звіт про фінансовий стан) за національними та міжнародними стандартами та аналіз його показників» (науковий керівник: доцент Подольська В.О.)

 • Махновська Юлія, тема дипломної роботи «Облік і контроль розрахунків за податками, напрями оптимізації оподаткування» (науковий керівник: к.е.н., доцент Зима Г.І.)

 • Тюніна Наталія, тема дипломної роботи «Облік і аудит в управлінні грошовими коштами підприємства» (науковий керівник: к.е.н., доцент Ночовна Ю.О.).

          

Інформація про результати XXXVІІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік,
яка відбулася 21-22 квітня 2015 року

Секція: ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

Карпенко Є. А., к. е. н., доцент

Різник Мирослава

ОА-41

 

2

Карпенко Є. А., к. е. н., доцент

Пойдун Юлія

ОА- 41

диплом ІІ ступеня

3

Гладких Т. В., доцент

Клименко Інна

ОА-51м

 

4

Ночовна Ю. О., к. е. н., доцент

Бобокало Анастасія

ОА-41

диплом І  ступеня

5

Любимов М. О., к. е. н., доцент

Мацюк Анастасія

ОА-42і

 

6

Орищенко М. М., к. е. н., доцент

Шкребець Альона

ОА-51м

диплом ІІІ ступеня

7

Виноградова М. О., к. е. н., доцент

Євдокименко Ганна

ОА-51м

 

Секція: «ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ»

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

Подольська В. О., доцент

Барило Марина

ОА-51м

диплом І  ступеня

2

Верига Ю. А., к. е. н., професор

Баль Олександр

ОА-42і

диплом ІІ ступеня

3

Подольська В. О., доцент

Барило Марина;
Гаврилюк Андрій;
Полегенька Аліна;
Геніна Катерина Юріївна

ОА-51м

диплом ІІІ ступеня

4

Орищенко М. М., к. е. н., доцент

Чирва Юлія

ОА-41

 

5

Верига Ю. А., к. е. н., професор

Желізняк Роман

ОА-42і

диплом ІІ ступеня

6

Подольська В. О., доцент

Костюченко Маргарита;
Савенко Юлія;
Ярошенко Оксана;
Токаренко Ельвіра

ОА-51м

диплом ІІІ ступеня

7

Гладких Т. В., доцент

Клименко Інна

ОА-51м

диплом ІІІ ступеня

8

Подольська В. О., доцент

Клименко Інна;
Нечепуренко Ольга;
Шкребець Альона;
Різніченко Андрій Сергійович

ОА-51м

 

9

Карпенко О. В., к. е. н., професор

Костюченко Маргарита

ОА-51м

диплом ІІ ступеня

          

18 березня 2015 року в рамках заходів «Днів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту» відбулося чергове засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему «Проблеми обліку та звітності в Україні та напрями їх вирішення».

В ході засідання круглого столу обговорювались питання, пов’язані з проблемами обліку та звітності, Їх автоматизації, аудиту та аналізу, що визвало жваву дискусію у присутніх.

У роботі клубу взяли участь: к.е.н., професор Верига Ю. А.; к.е.н., професор кафедри Зима Г.І.; д.е.н., професор Савченко О. О.; к.е.н., професор Карпенко О. В.; к.е.н. професор кафедри Губачова О. М.; к.е.н., доц. Карпенко Є. А.; к.е.н., доц. Виноградова М. О.; к.е.н., доц. Любимов М. О.; к.е.н., доц. Зюкова М. М.; к.е.н., доц. Кравченко І. Ю.; к.е.н., доц. Деньга С. М.; доц. Подольська В. О.; доц. Гладких Т. В.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста спеціальності «Облік і аудит».

З доповідями виступили:

 1. Нечипуренко О. «Порівняльна характеристика Звіту про фінансові результати за національними і міжнародними стандартами» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., проф. кафедри Мельник С. І.);
 2. Токаренко Е. «Застосування комп’ютерної технології для обробки інформації з обліку товарних запасів (на прикладі Тростянецької РСС)» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., проф. кафедри Мельник С. І.);
 3. Савенко Ю. «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, методика його складання та використання в управлінні» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., доц. Кулик В. А.);
 4. Ярошенко О. «Дослідження теоретичного аспекту прибутку підприємства» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., проф. Карпенко О. В.);
 5. Полегенька А. «Напрями вдосконалення балансу» (гр. ОА -51, науковий керівник к.е.н., проф. Верига Ю. А.).

          

13 березня 2015 року в рамках заходів «Днів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту» професором кафедри Зимою Галиною Іванівною було проведено Форум молодих науковців.

Для участі у Форумі молодих науковців були запрошені учні випускних класів ЗОШ №7 м. Полтави, студенти випускних груп Полтавського кооперативного технікуму напрямів підготовки «Бухгалтерський облік» і «Фінанси».

З доповідями виступили:

 • учениця ЗОШ № 7 ім. Т. Г. Шевченко Бєгунова Есмеральда «Вплив комп’ютерної техніки на прояв агресивності підлітків» (науковий керівник – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ  № 7 м. Полтави Захаренко Світлана Михайлівна);
 • студентка кооперативного технікуму Миколаєнко Анастасія «Використання програми УКС: звітність та аналіз в роботі підприємств споживчої кооперації (на прикладі Полтавської ОСС)» (науковий керівник – Василенко Тетяна Леонідівна);
 • студентка V курсу спеціальності «Облік і аудит» Барило Марина «Адаптація звітності до міжнародних стандартів» (науковий керівник – Подольська В. О.);
 • студентка V курсу спеціальності «Облік і аудит» Клименко Інна «Вдосконалення звітності про рух грошових коштів» (науковий керівник – Гладких Т. В.);
 • студент V курсу спеціальності «Облік і аудит» Гаврилюк Андрій «Сучасні проблеми обліку основних засобів» (науковий керівник Ночовна Ю. О.);
 • студентка V курсу спеціальності «Облік і аудит» Костюченко Маргарита «Сутність виробничих запасів і їх класифікація» (науковий керівник Карпенко О. В.).

          

Визначено переможців конкурсу магістерських і дипломних робіт зі спеціальності „Облік і аудит” студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 • Сіліхін Борис Вікторович - диплом І ступеня, (науковий керівник – доц. Подольська В.О.)
 • Бєлова Алла Станіславівнадиплом ІІ ступеня, (науковий керівник – доц. Гладких Т. В.)
 • Черниш Вікторія Володимирівнадиплом ІІІ ступеня, (науковий керівник – к.е.н., доц. Орищенко М. М.)

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 • Каралкіна Анна Сергіївна - диплом І ступеня, (науковий керівник – к.е.н., доц. Ночовна Ю. О.)
 • Опаленко Юрій Олеговичдиплом ІІ ступеня, (науковий керівник – к.е.н., проф. Зима Г. І.)
 • Вовк Тетяна Сергіївнадиплом ІІІ ступеня, (науковий керівник – к.е.н., доц. Прохар Н. В.)

          

Конференція за результатами виробничого стажування
студентів І – ІV курсів напряму підготовки «Облік і аудит»

18 вересня 2014 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту проведена конференція за результатами виробничого стажування студентів І – ІV курсів напряму підготовки «Облік і аудит».

Мета конференції: обговорення результатів виробничого стажування, критична оцінка порядку його організації та методичного забезпечення, узагальнення пропозицій студентів щодо удосконалення програм виробничого стажування.

На конференції були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: проф. Верига Ю.А., проф. Карпенко О.В., проф. Губачова О.М., проф. Зима Г.І., доц. Ночовна Ю.О., доц. Орищенко М.М., доц. Прохар Н.В., доц. Зюкова М.М., доц. Кравченко І.Ю., доц. Деньга С.М., ст. викладач Вороніна В.Л., ст. викладач Самбурська Н.І. та студенти І – ІV курсів напряму підготовки «Облік і аудит».

З привітальним словом до учасників конференції звернулися завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, проф. Верига Ю.А. і проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, проф.  Карпенко О.В.

З доповідями виступили:

 • група ОА-42і: Баль Олександр, Зубіцька Олена, Желізняк Роман, Мацюк Анастасія та Шпигун Євгенія, які проходили стажування на посадах бухгалтера з обліку основних засобів і нематеріальних активів, бухгалтера з обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, бухгалтера з обліку розрахунків з оплати праці, бухгалтера з обліку запасів, бухгалтера з обліку грошових коштів;
 • група ОА-41: Гранкіна Олена та Різник Мирослава, які проходили стажування на посадах бухгалтера з обліку розрахунків з покупцями і постачальниками або бухгалтера з обліку розрахунків з оплати праці або бухгалтера з обліку запасів;
 • група ОА-31: Корна Олена, Синявська Анастасія та Новосьол Ольга, які проходили стажування на посадах касира або продавця (комірника);
 • група ОА-21: Трофімова Ірина та Шаган Катерина, які проходили стажування на посадах секретаря або оператора комп’ютерного набору.

Виступи студентів супроводжувалися змістовними презентаціями та цікавими фактами з практичної діяльності підприємств, жваво обговорювалися присутніми у ході активної дискусії. Усі учасники конференції були нагороджені грамотами та Планами рахунків бухгалтерського обліку.

Під час конференції кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту було проведено анонімне анкетування присутніх студентів за підсумками виробничого стажування. Результати анкетування узагальнені в таблиці.

Результати анкетування
студентів напряму підготовки «Облік і аудит»
за підсумками виробничого стажування

№ з/п

Питання

Відповідь у %

так

ні

1.

Чи задоволені Ви якістю проведення вступного інструктажу?

92,6

7,4

2.

Чи задоволені Ви наявністю альтернативи вибору посади стажування?

74,1

25,9

3.

Чи були передбачені штатним розписом підприємства запропоновані посади стажування?

70,4

29,6

4.

Чи доброзичливим було ставлення керівництва та працівників підприємства до Вас?

96,3

3,7

5.

Чи надавали Вам допомогу на підприємстві?

100,0

0,0

6.

Чи надавали Ви допомогу підприємству?

92,6

7,4

7.

Чи дотримувалися Ви графіку проходження стажування?

88,9

11,1

8.

Чи вдалося Вам виконати всі завдання програми стажування?

48,2

51,8

9.

Чи виконували Ви додаткові завдання, не передбачені програмою стажування?

40,7

59,3

10.

Чи задоволеним Вами залишився керівник стажування від підприємства?

100,0

0,0

11.

Чи задоволеним Вами залишився керівник стажування від університету?

92,6

7,4

12.

Чи задоволені Ви результатами стажування?

88,9

11,1

Позитивним є те, що близько 90 % студентів залишилися задоволеними результатами проходження виробничого стажування. 44 % опитаних студентів охарактеризували його як крок у майбутню професію; 33 % - як можливість подальшого працевлаштування; 15 % - як з користю проведений час.

Майже 56 % студентів із загальної кількості під час виробничого стажування переконалися у правильності вибору майбутньої професії, а 41-му % студентів  стажування дозволило виявити слабкі місця в теоретичній підготовці.

Близько 60% студентів на «добре» оцінили програми стажування за 5-бальною шкалою, решта виставила їм оцінку «відмінно». В оцінці власних здобутків під час проходження виробничого стажування одностайності було набагато менше: на «відмінно» результати власного стажування оцінило 52% студентів, на «добре» - 33% студентів, на «задовільно» - 15 % студентів.


Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ночовна Ю. О. дає настанови студентам

Студент групи ОА-42і Баль Олександр та викладачі кафедри під час дискусії

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту щиро вдячний всім учасникам конференції та анкетування, за чесні й відверті відповіді та обіцяє врахувати всі внесені пропозиції щодо поліпшення процесу організації і змісту програм виробничого стажування.

          

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту щиро вітає

СІЛІХІНА БОРИСА ВІКТОРОВИЧА

студента групи ОА-51м
(науковий керівник доцент Полольська В.О.)

з отриманням стипендії за результатами Стипендіальної програми "Завтра.UA"-2013/14 фонду Віктора Пінчука

          

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту щиро вітає

БАБАК КАТЕРИНУ ГЕННАДІЇВНУ та
БЛИЗНУ АНАСТАСІЮ СЕРГІЇВНУ

студенток групи ОА-51м
які отримали призові місця за результатами щорічного всеукраїнського тестування знань студентів, організованому газетою „Все про бухгалтерський облік”

          

14-16 травня 2014 року відбувся другий етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності „Облік і аудит” що проходив на базі Тернопільського національного економічного університету серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Кафедру бухгалтерського обліку і аудиту ПУЕТ гідно представляли: Клименко Інна Олегівна, Барило Марина Григорівна (гр. ОА-41).

ВІТАЄМО

КЛИМЕНКО ІННУ ОЛЕГІВНУ

студентку групи ОА-41
за IV місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності „Облік і аудит”

Висловлюється подяка за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Облік і аудит” Барило Марині Григорівні.

          

Інформація про результати XXXVІІ Наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2013 рік,
яка відбулася 15-16 квітня 2014 року

Секція: ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

Верига Ю.А., професор, к.е.н.

Каленіченко Євгенія

ОА-51м

 

2

Подольська В.О., доцент

Денисова Анастасія

ОА-41

 

3

Савченко О.Ф., професор, д.е.н

Мостова Юлія

ОА-51м

 

4

Мельник С.І., доцент, професор кафедри, к.е.н

Тертична Ольга

ОА-51м

 

5

Мельник С.І., доцент, професор кафедри, к.е.н.

Кальнобродська Юлія

ОА-51м

 

6

Губачова О.М., доцент, професор кафедри

Крамаренко Анна

ОА-51м

 

7

Подольська В.О., доцент

Сіліхін Борис

ОА-51м

диплом І  ступеня

8

Зима Г.І., доцент, професор кафедри, к.е.н.

Опаленко Юрій

ОА-51м

диплом ІІ ступеня

9

Гладких Т.В., доцент

Бєлова Алла

ОА-51м

 

10

Подольська В.О., доцент

Каленіченко Євгенія
КислякКатерина
Криворучко Ірина

ОА-51м

 

11

Подольська В.О., доцент

Бєлова Анна

ОА-51м

диплом ІІІ ступеня

12

Подольська В.О., доцент

Черниш Вікторія,
Зайцева Єлизавета
Таряник Ірина
Крамаренко Анна
Сіліхін Борис
Тертична Ольга

ОА-51м

 

13

Подольська В.О., доцент

Барило Марина
Гаврилюк Андрій

ОА-41

 

14

Губачова О.М., доцент, професор кафедри, к.е.н.

Крамаренко Анна

ОА-51м

 

15

Гладких Т.В., доцент

Петрова Ольга

ОА-52

 

16

Савченко О.Ф., професор, д.е.н.

Крилова Альона

ОА-51м

 

17

Савченко О.Ф., професор, д.е.н.)

Криворучко Ірина

ОА-51м

 

Секція: «ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ»

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

Карпенко Є.А., доцент, к.е.н.

Кисляк Катерина

ОА-51м

 

2

Прохар Н.В., доцент, к.е.н.

Зайцева Єлизавета

ОА-51м

диплом І  ступеня

3

Прохар Н.В., доцент, к.е.н.

Мельніченко Вікторія

ОА-51м

 

4

Орищенко М.М., доцент, к.е.н.

Черниш Вікторія

ОА-51м

 

5

Кулик В.А., доцент, к.е.н.

Александренко Олександр

ОА-51м

диплом ІІ ступеня

6

Ночовна Ю.О., доцент, к.е.н.

Таряник Ірина

ОА-51м

 

7

Ночовна Ю.О., доцент, к.е.н.

Босько Марія

ОА-51м

 

8

Соболь Г.О., доцент, к.е.н.

Захарченко Олена

ОА-51м

 

9

Зюкова М.М., доцент, к.е.н.

Близна Анастасія

ОА-51м

 

10

 Гладких Т.В., доцент

Лук’янець Яна

ОА-51м

 

11

Любимов М.О. доцент, к.е.н.

Валькова Ганна

ОА-52

 

12

Верига Ю.А., професор, к.е.н.

Железняк Роман

ОА-12і

диплом ІІІ ступеня

13

Верига Ю.А., професор, к.е.н.

Баль Олександр

ОА-12і

диплом ІІІ ступеня

14

Ночовна Ю.О., доцент, к.е.н.

Бобокало Анастасія

ОА-31

диплом ІІ ступеня

15

Гладких Т.В., доцент

Клименко Інна

ОА-41

 

16

Орищенко М.М., доцент, к.е.н.

Шкребець Альона

ОА-41

 

17

Зима Г.І., доцент, професор кафедри, к.е.н.

Гузєва Тетяна

ОА-51м

 

          

Студенти спеціальності „Облік і аудит” постійно беруть участь у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.

У 2014 р. на перший тур було заявлено 2036 студентів різних вузів з усієї України.

Пройшли відбір і допущені до участі у другому турі 1667 учасників.

За результатами роботи експертів до участі у третьому турі було допущено 654 конкурсанта, з них 6 -  студенти Полтавського університету економіки і торгівлі, з яких 2 студенти спеціальності «Облік і аудит» (Сіліхін Борис (гр. ОА-51м) – керівник Подольська В.О.) та Пойдун Юлія (гр. ОА-31) – керівник – Оніпко Т.В.)

          

13 березня 2014 р. відбулося чергове засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему „Проблеми обліку та звітності в Україні та напрями їх вирішення”.

В ході засідання круглого столу обговорювались питання, пов’язані з проблемами обліку та звітності і розглядалися пропозиції щодо їх вирішення.

У роботі клубу взяли участь: к.е.н., професор Верига Ю.А.; к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І.; к.е.н., доц. Карпенко Є. А., к.е.н., доц. Виноградова М. О.; к.е.н., доц. Любимов М. О.; к.е.н., ст. викладач Костяник Н. В.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит”.

1. Калініченко Є. «Порівняльна характеристика Звіту про рух грошових коштів України та Російської федерації» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., проф. Верига Ю. А.);

2. Бєлова А. «Проблеми обліку та напрями їх вирішення» (гр. ОА -51м, науковий керівник доц. Гладких Т. В.);

3. Кисляк К. «Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні кредиторською заборгованістю» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Карпенко Є. А.);

4. Денисова А. «Організація аналізу фінансової звітності підприємства та його роль для управління підприємством» (гр. ОА -51м, науковий керівник доц. Подольська В. О.);

5.  Лук’янець Я. «Удосконалення обліку сільськогосподарських підприємств» (гр. ОА -51м, науковий керівник доц. Гладких Т. В.);

6. Босько М. «Критична оцінка принципів складання звітності згідно з ПСБО та МСФЗ» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Ночовна Ю. О.);

7. Тертична О. «Методологічні основи формування та розподілу прибутку підприємства» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., проф. кафедри Мельник С. І.);

8. Сагайдак О. «Особливості діяльності, обліку та звітності кредитних спілок» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., проф. Карпенко О. В.).


Керівник студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» к.е.н., проф. кафедри Зима Г. І.


Зав. кафедри к.е.н., проф. Верига Ю. А., к.е.н., доц. Карпенко Є. А., к.е.н., доц. Любимов М. О.


Калініченко Є.


Бєлова А.


Кисляк К.


Денисова А.


Лук’янець Я.


Тертична О.


Сагайдак О.

          

27 лютого 2014 р. відбулося чергове засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему „Проблеми контролю, обліку та аналізу”.

В ході засідання круглого столу обговорювались проблемні питання контролю, обліку та аналізу витрат на виробництво, екологічних витрат і фінансових результатів підприємств України.

У роботі Клубу взяли участь практичні працівники: головний бухгалтер ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” Зінчик С.М.; викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І.; к.е.н., доц. Прохар Н. В.; к.е.н., доц. Виноградова М. О.; к.е.н., доц. Соболь Г. О.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит”.

В ході засідання Клубу «Круглий стіл» були заслухані та обговоренні доповіді:

1. Таряник І. І. «Проблеми обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Ночовна Ю. О.);

2. Крамаренко А. Ю. «Проблеми аналізу фінансових результатів діяльності підприємства» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц., професор кафедри Губачова О. М.);

3. Зайцева Є. Г. «Проблемні аспекти сутності та класифікації нематеріальних активів» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Прохар Н. В.);

4. Черниш В. В. «Проблеми обліку готової продукції» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Орищенко М. М.);

5. Александренко О. О. «Вплив елементів облікової політики на показники бухгалтерського балансу» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц., Кулик В. А.);

6. Захарченко О. М. «Історичний аспект відображення товарних запасів у бухгалтерському балансі» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Соболь Г. О.);

7. Криворучко І. О. «Проблеми обліку витрат підприємства на екологію» (гр. ОА -51м, науковий керівник д.е.н., професор Савченко О. Ф.).

          

6 лютого 2014 р. відбулося чергове засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему „Проблеми облікової політики і складання звітності підприємств”.

В ході засідання круглого столу обговорювались питання, пов’язані з проблемами облікової політики та відображення в звітності об’єктів обліку.

У роботі клубу взяли участь практичні працівники: головний бухгалтер ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” Зінчик С.М.; начальник управління фінансів, обліку, звітності і корпоративних прав Полтавської облспоживспілки, к.е.н., доц. Фірсова Н. В.; викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: к.е.н., професор Верига Ю.А.; к.е.н., професор Карпенко О. В.; к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І.; к.е.н., доц. Деньга С. М.; к.е.н., доц. Виноградова М. О.; к.е.н., доц. Соболь Г. О.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит”.

 • Близна А. С. «Проблеми обліку власного капіталу та його удосконалення» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Зюкова М. М.);
 • Мостова Ю. І. «Проблеми формування облікової політики» (гр. ОА -51м, науковий керівник д.е.н., проф. Савченко О. Ф.);
 • Крилова А. С. «Особливості обліку у бюджетних установах» (гр. ОА -51м, науковий керівник д.е.н., проф. Савченко О. Ф.);
 • Опаленко Ю. О. «Формалізовані і неформалізовані методи аналізу банкрутства» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Зима Г. І.).


Засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл»


Заступник декана к.е.н., доц. Любимов М. О. зі студентами – магістрами приймає активну участь в обговоренні дискусійних питань

          

5 лютого 2014 року студенти спеціальності „Облік і аудит” приймали участь у роботі Всеукраїнської науково – практичній інтернет–конференції молодих учених та студентів „Економіка і підприємництво: теоретико – методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю”, що проходила на базі Полтавської державної аграрної академії.

Клименко І. О. „Удосконалення обліку грошових коштів” (гр. ОА – 41, науковий керівник доц. Гладких Т. В.);

Бєлова А. С. „Удосконалення інформаційно – облікового забезпечення управління товарними запасами підприємств торгівлі” (гр. ОА – 51м, науковий керівник доц. Гладких Т. В.);

Лук’янець Я. М. „Удосконалення звітності про фінансові результати сільськогосподарських підприємств” (гр. ОА – 51м, науковий керівник доц. Гладких Т. В.);

Сагайдак О. С. „Особливості звітності кредитних спілок” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., проф. Карпенко О. В.);

Денисова А. О.Аналіз фінансової звітності як фактор прийняття управлінських рішень” (гр. ОА – 51м, науковий керівник доц.  Подольська В. О.);

Кальнобродська Ю. О., Тертична О. М. „Порівняльна характеристика звітності про фінансові результати за національними та міжнародними стандартами” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., проф. Мельник С. І.);

Кисляк К. О. „Роль обліково – аналітичного забезпечення в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства ” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., доц. Карпенко Є. А.);

Сіліхін Б. В. „Зв’язок собівартості і фінансової безпеки підприємства” (гр. ОА – 51м, науковий керівник доц.  Подольська В. О.).

Тези доповідей опубліковано в матеріалах  конференції.

          

Студентка спеціальності „Облік і аудит” Бєлова А. (гр. ОА-51м) приймала участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет - конференції „Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін”, яка відбулася 21-22 листопада 2013 року на web-сайті www.sophus.at.ua

          

17-18 листопада 2013 року на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського було проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр».

Для участі у Конкурсі надійшло 116 дипломних і магістерських роботи з 35 вищих навчальних закладів України.

На основі загального рейтингу були визначені переможці. З загальної кількості робіт дипломами 1-3 ступенів було нагороджено 23 магістерських і 11 дипломних робіт.

Кафедру бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” гідно представляли  студенти освітньо-кваліфікаційного рівня магістр: 

Погоріла Анастасія Олександрівна - диплом ІІІ ступеня
(науковий керівник – доц. Подольська В.О.);

Мілютенко Катерина Сергіївнаграмота за участь
(науковий керівник – к.е.н., проф. Зима Г.І.)

Нікішова Юлія Олександрівнаграмота за участь
(науковий керівник – к.е.н., проф. Верига Ю.А.)

студенти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

Мохонько Юлія Юріївна - диплом ІІІ ступеня
(науковий керівник – к.е.н., доц. Прохар Н.В.)

Мироненко Оксана Олексіївнаграмота за участь
(науковий керівник – к.е.н., доц. Зюкова М.М.)

Вовк Тетяна Євгенівнаграмота за участь
(науковий керівник – к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.)

Журі, у складі якого працювали викладачі з провідних вищих навчальних закладів України, відзначило високий рівень підготовки дипломних і магістерських робіт студентів.

          

Відповідно до Наказу № 291 – Н від 29 жовтня 2013 р. „Про підсумки проведення конкурсу магістерських і дипломних робіт студентів – випускників 2013 року”, визначено переможців конкурсу магістерських і дипломних робіт зі спеціальності „Облік і аудит” студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 • Погоріла Анастасія Олександрівна - диплом І ступеня, (науковий керівник – доц. Подольська В.О.)
 • Мілютенко Катерина Сергіївнадиплом ІІ ступеня , (науковий керівник – к.е.н., проф. Зима Г.І.)
 • Нікішова Юлія Олександрівнадиплом ІІІ ступеня, (науковий керівник – к.е.н., проф. Верига Ю.А.)

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 • Мохонько Юлія Юріївна - диплом І ступеня, (науковий керівник – к.е.н., доц. Прохар Н.В.)
 • Вовк Тетяна Євгенівнадиплом ІІ ступеня, (науковий керівник – к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.)
 • Мироненко Оксана Олексіївнадиплом ІІІ ступеня, (науковий керівник – к.е.н., доц. Зюкова М.М.)

          

14-16 травня 2013 року у м. Тернопіль відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Облік і аудит”.

Кафедру бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” гідно представляли  студенти четвертого курсу Пономаренко М. В. (гр.ОА-41) - ІІІ місце (науковий керівник к.е.н., проф. Верига Ю.А.); Сіліхін Б. В. (гр.ОА-42і) – VI місце (науковий керівник доц. Подольська В.О.).

          

15-18 квітня 2013 року студент четвертого курсу спеціальності „Облік і аудит” Сіліхін Борис Вікторович (гр.ОА-42і), у складі делегації студентів від Полтавського університету економіки і торгівлі, приймав участь у Міжнародній студентській науковій конференції „Роль студентської науки у розвитку економіки і кооперації”, яка відбувалась на базі Бєлгородського університету кооперації, економіки і права.

Тема дослідження – Фінансова безпека підприємства і методика її оцінки (науковий керівник –доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Подольська В. О.). Під час проведення конференції брав участь у роботі секції „Фінансово-кредитної та фіскальної політики”. За результатами участі у конференції Сіліхін Б.В. отримав Почесну грамоту.

          

Інформація про результати XXXVІ наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік,
яка відбулася 16-17 квітня 2013 року

Секція: Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

к.е.н., проф. Верига Ю.А.

Нікішова Юлія Олександрівна

ОА-51м

 

2

к.е.н., проф. Верига Ю.А.

Пономаренко (Колеснікова) Марія Володимирівна

ОА- 41

І місце

3

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Пацюк Юлія Вікторівна

ОА-51м

 

4

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Бахмат Вікторія Сергіївна

ГРС-42

 

5

к.е.н., доц. Зюкова М.М.

Мироненко Оксана Олексіївна

ОА-53

 

6

к.е.н., доц. Кравченко І.Ю.

Сидоренко Вікторія Вікторівна

ОА-52

 

7

ас. Вороніна В.Л.

Черниш Вікторія Володимирівна

ОА-42

 

8

ас. Вороніна В.Л.

Близна Анастасія Сергіївна

ОА-41

 

9

к.е.н., доц. Карпенко Є.А.

Крушельницький Микола Володимирович

ОА-51м

 

10

к.е.н., доц. Карпенко Є.А.

Поддубна Наталія Миколаївна

ОА-51м

 

11

к.е.н., доц.  Прохар Н.В.

Тертична Юлія Олександрівна

ОА-51м

 

12

к.е.н., доц.  Прохар Н.В.

Мохонько Юлія Юріївна

ОА-52

ІІ місце

13

к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.

Бибик Таїсія Станіславівна

ОА-51м

 

14

к.е.н., доц. Любимов М.О.

Падалко Аліна Анатоліївна

ОА-53

 

15

к.е.н., доц. Кулик В.А.

Крамаренко Анна Юріївна

ОА-41

 

16

к.е.н., доц. Кулик В.А.

Крилова Альона Сергіївна

ОА-41

 

17

к.е.н., ст. викл. Артюх О.В.

Мостова Юлія Ігорівна

ОА-42і

 

18

к.е.н., проф. Карпенко О.В.

Бабак Катерина Генадіївна

ОА-41

 

19

к.е.н., проф. Губачова О.М.

Вівдич Людмила Володимирівна

ОА-51м

 

20

к.е.н., проф. Мельник С.І.

Зайцева Єлізавета Генадіївна

ОА-42і

ІІІ місце

21

к.е.н., проф. Мельник С.І.

Коротич Тетяна Миколаївна

ОА-51м

 

22

к.е.н., проф. Мельник С.І.

Штанько Яна Ярославівна

ОА-51м

 

23

доц. Гладких Т.В.

Мітіна Аліна Юріївна

ОА-51м

 

24

доц. Гладких Т.В.

Клименко Інна Олегівна

ОА-31

 

25

доц. Гладких Т.В.

Алімі Юлія Андріївна

ОА-51м

 

26

доц. Гладких Т.В.

Дуда Віталіна Вікторівна

ОА-51м

 

27

д.е.н., проф. Савченко О.Ф.

Мінченко Катерина Олегівна

ОА-51м

 

28

д.е.н., проф. Савченко О.Ф.

Вівдич Людмила Володимирівна

ОА-51м

 

Секція: Проблеми удосконалення економічного аналізу

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

доц. Подольська В. О.

Сіліхін Борис Вікторович

ОА-42і

 

2

доц. Подольська В. О.

Денисова Анастасія Олександрівна

ОА-41

 

3

доц. Гладких Т.В.

Лук’янець Яна Миколаївна

ОА-41

 

4

доц. Гладких Т.В

Бєлова Алла Станіславівна

ОА-41

 

5

к.е.н., проф. Верига Ю.А.

Нікішова Юлія Олександрівна

ОА-51м

 

6

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Мілютенко Катерина Сергіївна

ОА-51м

І місце

7

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Панченко Анна Вікторівна

ОА-41

 

8

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Гузєва Тетяна Володимирівна

ОА-42і

 

9

доц. Подольська В. О.

Петухова Яна Петрівна

ОА-51м

 

10

доц. Подольська В. О.

Погоріла Анастасія Олександрівна

ОА-51м

 

11

доц. Подольська В. О.

Глушко Тетяна Григорівна

ОА-51м

 

12

доц. Подольська В. О.

Вівдич Людмила Володимирівна

ОА-51м

 

13

доц. Подольська В. О.

Мілютенко Катерина Сергіївна,

ОА-51м

 

14

доц. Подольська В. О.

Пацюк Юлія Вікторівна

ОА-51м

 

15

доц. Подольська В. О.

Петухова Яна Петрівна,

ОА-51м

 

16

доц. Подольська В. О.

Погоріла Анастасія Олександрівна

ОА-51м

ІІ місце

17

доц. Подольська В. О.

Поддубна Наталія Миколаївна

ОА-51м

 

18

доц. Подольська В. О.

Коротич Тетяна Миколаївна

ОА-51м

 

19

доц. Подольська В. О.

Мінченко Катерина Олегівна

ОА-51м

 

20

доц. Подольська В. О.

Руденко Яна Андріївна

ОА-51м

 

21

к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.

Глушко Тетяна Григорівна

ОА-51м

 

22

доц. Подольська В. О.

Нікішова Юлія Олександрівна

ОА-51м

 

23

доц. Подольська В. О.

Савчук Ірина Володимирівна

ОА-51м

 

24

доц. Подольська В. О.

Тертична Юлія Олександрівна

ОА-51м

 

25

доц. Подольська В. О.

Крушельницький Микола Володимирович

ОА-51м

 

26

доц. Подольська В. О.

Проценко Тетяна Олексіївна

ОА-51м

ІІІ місце

27

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Савчук Ірина Володимирівна

ОА-51м

 

          

27 лютого 2013 р. відбулося чергове засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему „Проблемні питання обліку податків і податкових розрахунків в контексті змін до Податкового кодексу”.

В ході засідання круглого столу обговорювались проблемні питання з податків на додану вартість і оподаткування прибутку підприємств в контексті Податкового кодексу України.

У роботі клубу взяли участь практичні працівники: головний бухгалтер ТОВ „Електро-прилад”Задьор Л. О.; головний бухгалтер ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” Зінчик С.М.; викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І., ас. Самбурська Н.І.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит”.

В ході засідання Клубу «Круглий стіл» були заслухані та обговоренні доповіді:

 1. Штанько Я. «Проблемні питання з податку на додану вартість в контексті Податкового кодексу України» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц., професор кафедри  Мельник С.І.);
 2. Руденко Я. «Особливості формування і обліку податку на додану вартість в контексті Податкового кодексу України на прикладі комунальних електротранспортних підприємств» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., професор Зима Г.І.);
 3. Тертична Ю. «Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і податкові аспекти» (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., доц. Прохар Н.В.).

          

20 лютого 2013 р. відбулося засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему „Сучасні підходи до вдосконалення бухгалтерського обліку, звітності і аудиту”.

У роботі клубу взяли участь практичні працівники: головний бухгалтер ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” Зінчик С.М.; викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І., к.е.н., доц. Деньга С.М., асистенти кафедри Вороніна В.Л., Самбурська Н.І.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит”.

В ході засідання круглого столу обговорювались питання:

 1. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку.
 2. Проблеми удосконалення звітності.
 3. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку.
 4. Заслухано та обговорено доповіді:

Нікішова Ю.О. „Відображення дебіторської заборгованості у фінансові звітності підприємства” (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., професор Верига Ю.А.);

Бибик Т. «Економічна сутність собівартості, її види та значення в управлінні» (гр.ОА-51м, науковий керівник к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.);

Коротич Т. (гр. ОА-51м, науковий керівник к.е.н., доц. Мельник С.І.), Мінченко К. науковий керівник д.е.н., проф. Савченко О.Ф.) «Сучасні підходи до обліку й розподілу прибутку» ;

Глушко Т. «Проблеми обліку товарів на торговельних підприємствах» (гр. ОА-51м, науковий керівник к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.);

Петухова Я. «Актуальні проблеми обліку витрат від операційної діяльності підприємств торгівлі та шляхи їх вирішення» (гр. ОА-51м, науковий керівник доц. Подольська В.О.);

Пацюк Ю. «Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, які займаються сільськогосподарським виробництвом» (гр. ОА-51м, науковий керівник к.е.н., доц Зима Г.І.).

          

13 лютого 2013 р. відбулося засідання Студентського науково-дискусійного клубу «Круглий стіл» на тему Проблеми обліку, формування облікової політики і її впливу на фінансові результати та шляхи їх вдосконалення.

У роботі клубу взяли участь практичні працівники: головний бухгалтер ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” Зінчик С.М., бухгалтер університету Олешко Я.; викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту: к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І., к.е.н, доц. професор кафедри Губачова О.М., к.е.н., доц. Деньга С.М., асистент кафедри Вороніна В.Л.; студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит” та студенти другого курсу спеціальності „Економіка підприємства”.

В ході засідання Клубу «Круглий стіл» були заслухані та обговоренні доповіді:

 • Дуда В. (ОА-51М); науковий керівник доц. Гладких Т.В. Назва доповіді „Удосконалення обліку основних засобів”;
 • Алімі Ю. (ОА-51М); науковий керівник доц. Гладких Т.В. Назва доповіді Інтеграція України в європейський та світовий простір: проблеми та перспективи розвитку”;
 • Крушельницький М. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н, доц. Карпенко Є.А. Назва доповіді Напрями удосконалення обліку орендних операцій Могилів-Подільського РСТ”;
 • Вівдич Л. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н., доц., професор кафедри Губачова О.М. Назва доповіді „Облікова політика: стан і перспективи вдосконалення”;
 • Мітіна А. (ОА-51М); науковий керівник доц. Гладких Т.В. Назва доповіді „Проблеми обліку витрат діяльності та напрями їх вдосконалення”;
 • Мілютенко К. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І. Назва доповіді „Проблеми і підходи визначення інвестиційної привабливості підприємств”;
 • Нікішова Ю. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н, проф. Верига Ю.А. Назва доповіді „Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи її вдосконалення”;
 • Поддубна Н. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н, доц. Карпенко Є.А. Назва доповіді Політика формування та управління товарними запасами торговельного підприємства”;
 • Погоріла А. (ОА-51М); науковий керівник доц. Подольська В.О. Назва доповіді Проблеми аналізу фінансових результатів підприємства та шляхи їх вирішення”;
 • Савчук І. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н., доц., професор кафедри Зима Г.І. Назва доповіді Вплив оцінки товарних запасів на фінансовий результат діяльності торговельного підприємства”;
 • Ткаченко А. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н., доц., Виноградова М.О. Назва доповіді Вплив облікової політики на формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств”.


Найцікавішими були доповіді: Мілютенко К.(ОА-51м); Ткаченко А. (ОА-51М); Крушельницького М. (ОА-51м)

          

5 лютого 2013 року студенти спеціальності „Облік і аудит” приймали участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Економіка і підприємництво: теоретико-методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю”, що проходила на базі Полтавської державної аграрної академії. Тези доповідей опубліковано в матеріалах  конференції.

Нікішова Ю.О. „Відображення дебіторської заборгованості у фінансові звітності підприємства” (гр. ОА -51м, науковий керівник к.е.н., професор Верига Ю.А.);

Черниш В.В. „Шляхи вдосконалення обліку готової продукції” (гр. ОА – 41, науковий керівник ас. Вороніна В.Л.);

Вівдіч Л.В. „Фінансова звітність в умовах євроінтеграції” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., доц. Губачова О.М.);

Мілютенко К.С. „Історичні аспекти розвитку балансу в Україні” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., доц. Зима Г.І.);

Поддубна Н.М. „Підходи до класифікації товарних запасів торговельних підприємств” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., доц. Карпенко Є.А.);

Штанько Я.Я.Звіт про рух грошових коштів та методика його складання” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., доц.  Мельник С.І.);

Бибик Т.С. „Проблеми калькулювання собівартості продукції рослинництва” (гр. ОА – 51м, науковий керівник к.е.н., доц. Ночовна Ю.О.).

          

НАГОРОДЖЕННЯ

За участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з напряму підготовки «Облік і аудит», дипломи другого ступеню отримали студенти ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: Кабай В.О., (науковий керівник  доц. Подольська В.О.), Рудиченко Ю.О. (науковий керівник  к.е.н.,доц. Прохар Н.В.).

Студентка Полтавського університету економіки і торгівлі Копилець Кристина Вікторівна (науковий керівникк.е.н., доц. Зима Г.І.) отримала перемогу у номінації «За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми» у Всеукраїнському конкурсі дипломних робітз напряму підготовки «Облік і аудит» , що проходив на базі Донецького університету економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського.

За участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з напряму підготовки «Облік і аудит» , що проходив на базі Донецького університету економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського нагороджуються студенти ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: Грушецька В.В. (науковий керівникк.е.н., доц. Ночовна Ю.О.), Падалка А.О. (науковий керівник доц. Подольська В.О.), Іванюк С.Ю. (науковий керівник к.е.н., доц. Орищенко М.М.).

За участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних та магістерських робіт з напряму підготовки «Облік і аудит» та за значні досягнення в розвитку теорії бухгалтерського обліку нагороджуються грамотою Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік»студенти Полтавськогоуніверситету економіки і торгівлі: Кабай  В.О. (науковий керівникдоц. Подольська В.О.), Рудиченко Ю.О. (науковий керівникк.е.н.,доц. Прохар Н.В.).

          

За результатами наукової роботи студентів ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки торгівлі” проведено загально університетський конкурс студентських наукових робіт, присвячений Міжнародному дню студента.

Дипломом переможця І ступеню нагороджується студентка гр. ОА – 41 Пономаренко Марія Володимирівна; дипломом переможця ІІ ступеню нагороджується студентка гр.ОА – 11 Пойдун Юлія Олександріна.

Подяку за участь у конкурсі студентських наукових робіт отримала Лук’янець Яна Миколаївна (гр. ОА 41).

          

Список закріплення розділів праці Б.Мартоса „Кооперативна ревізія” для виступу на наукових читаннях у листопаді 2012 р. (група ОА-51м)

№ з/п

ПІБ студента

Розділи праці

Питання для підготовки виступу

1.

Бибик Таїса Станіславівна

п.1-п.3

Дайте визначення поняття ревізії за Б.Мартосом та сучасних авторів. Які завдання ревізії висувалися та яка мета ревізії на початку ХХ століття та в теперішній час?

2.

Бражнік Юлія Миколаївна

п.4-п.5

Хто має право проводити ревізію у споживчій кооперації різних країн? Яке значення ревізії?

3.

Вівдич Людмила Володимирівна

п.6-п.7

Які об’єкти ревізії виділяє Б.Мартос і чи вони змінилися в теперішній час? Що є підставою для проведення ревізії?

4.

Глушко Тетяна Григорівна

п.8-п.9

Яким має бути ревізор як особа і якою має бути його фахова підготовка?

5.

Дуда Віталіна Вікторівна

п.10-п.12

Хто і як складає план ревізії і яким чином здійснюється запис ревізійних спостережень та яким чином розпочинається ревізія?

6.

Каплун Юлія Олександрівна
Коротич Тетяна Миколаївна

п.13-п.18

Яка послідовність проведення ревізії окремих об’єктів обліку на підприємстві?

7.

Крушельницький Микола Володимирович

п.19-п.20

Як здійснюється перевірка адміністративно-господарських видатків та балансу матеріальна?

8.

Мілютенко Катерина Сергіївна

п.21-п.22

Як здійснюється формальна перевірка балансу та як проводиться його аналіз. Та які недоліки можна виявити в балансі?

9.

Мінченко Катерина Олегівна

п.23-п.24

Як здійснюється ревізія зиску (надвижки) і витрат та ревізія рахівництва?

10.

Мітіна Аліна Юріївна
Нікішова Юлія Олександрівна

п.25-п.29

З якою метою здійснюється порівняння допоміжних книг та виправдних документів?

11.

Оленич Юлія Андріївна
Пацюк Юлія Вікторівна

п.30-п.33

Які недоліки рахівництва та його організації? Як впливає організація управління на стан рахівництва? Як здійснюється ревізія кошторису й оплати праці?

12.

Петухова Яна Петрівна
Погоріла Анастасія Олександрівна

п.35-п.37

Які типи операцій потрібно обов’язково обревізувати і чому?

13.

Поддубна Наталія Миколаївна

п.38-п.40

Особливості організації кредитних операцій і власного капіталу.

14.

Проценко Тетяна Олексіївна

п.41-п.42

Як проводиться ревізія прибутку (зиску) та на які цілі він може бути використаний?

15.

Руденко Яна Андріївна

п.43-п.45

Чому необхідно проводити правову ревізію, взаємовідносин з іншими кооперативами та його учасниками?

16.

Савчук Ірина Володимирівна

п.46-п.48

Чому при проведенні ревізії необхідно вивчити статистичні дані? Які дії ревізора після ревізії?

17.

Тертична Юлія Олександрівна

п.49-п.51

Що таке акт ревізії, яка його структура й значення? Перед ким звітує ревізор  і яким чином він надає допомогу обревізованому підприємству?

18.

Ткаченко Алла Анатоліївна

п.52-п.53

Що таке ревізійні союзи, яка мета їх створення та їх вплив на розвиток кооперативів?

19.

Шокіна Анастасія Анатоліївна

п.54-п.55

Які права та у чому полягає ідейно керуюча діяльність ревізійного союзу?

20.

Штанько Яна Ярославівна

п.56-п.57

Як ревізійні союзи представляють інтереси кооперації та які основні риси статуту ревізійного союзу?

          

В жовтні 2012 року на базі Вищого навчального закладу „Полтавський університет економіки і торгівлі” проводився щорічний Загальноуніверситетський конкурс магістерських та дипломних робіт (проектів).

Диплом першого ступеню отримала випускниця 2012 року спеціальності 8.03050901 „Облік і аудит”: Копилець Христина Вікторівна (тема дипломної роботи: Організація і методика обліку та аналізу доходів платних послуг ринків споживчої кооперації України, науковий керівник к.е.н., професор Зима Г.І.).

Дипломом другого ступеню відмічено роботу випускниці 2012 року спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит” Падалки Аліни Олександрівни (тема дипломної роботи: Облік та аналіз доходів від звичайної діяльності, науковий керівник - к.е.н., доцент Ночовна Ю.О.).

          

План заходів роботи Студентських наукових гуртків „Проблеми удосконалення економічного аналізу” (керівник доц. Подольська В.О.), „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні” (керівник к.е.н., доц. Зюкова М.М.)на 2012-2013 н.р.

 1. Заслуховування доповідей студентів 4,5 курсів спеціальності 6.030509, 7.03050901, 8.03050901
 2. Підготовка наукових робіт на внутрішньовузівський конкурс
 3. Проведення виставок кращих курсових науково-дослідних робіт з дисциплін кафедри
 4. Організація та проведення зустрічей з практичними робітниками, студентами-випускниками
 5. Залучення студентів до участі в наукових темах, що виконуються кафедрою
 6. Підготовка наукових робіт до участі на конференціях та в конкурсах, що проводяться поза межами університету
 7. Передзахист дипломних і  магістерських робіт
 8. Проведення засідання секції „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні” в межах наукової студентської конференції ПУЕТ

          

Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України нагороджена Поддубна Наталія Миколаївна за четверте місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Облік і аудит” , що відбулася на базі Тернопільського національного університету 28-30 квітня 2012 року.

          

18-20 квітня  2012 року в Миколаївському державному  аграрному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом „Економіка і підприємництво” зі спеціальності „Облік і аудит”.

Диплом ІІІ ступеню отримала студентка ВНЗ „ПЕУТ” Кабай Вікторія (ОА-51м).

          

Вітаємо переможців Стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської благодійної організації  „Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива”:

 • Іванюка Сергія Юрійовича, група ОА-51м (науковий керівник  Орищенко М.М.)
 • Кабай Вікторію Олегівну, група ОА-51м (науковий керівник Подольська В.О.)

          

Інформація про результати XXXV наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2011 рік, яка відбулася 10 квітня 2012 року

Секція: Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

к.е.н., доц. Шумська Л.І.

Іляшенко І.П.

БУ-22с

 

2

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Руденко Я.А.

ОА-43і

ІІ місце

3

к.е.н., доц. Зюкова М.М.

Вівдич Л.В.

ОА-42

 

4

к.е.н., доц. Зюкова М.М.

Глушко Т.Г.

ОА-42

 

5

к.е.н., доц. Зюкова М.М.

Петухова Я.П.

ОА-42

І місце

6

доц. Гладких Т.В.

Андрущенко І. С.

ОА-43і

 

7

доц. Гладких Т.В.

Алфімова К.І.

ОА-42

 

8

доц. Гладких Т.В.

Алфімова Т.І.

ОА-42

 

9

к.е.н., проф. Губачова О.М.

Гречка О.М.

ОА-51м

 

10

к.е.н., проф. Губачова О.М.

Склярова Т.М.

ОА-51м

 

11

к.е.н., проф. Верига Ю.А.

Колеснікова М.В.

ОА-31

ІІІ місце

12

к.е.н., доц. Виноградова М.О.

Бойко А. В.

ОА-51м

 

Секція: Проблеми розвитку економічного аналізу

№ з/п

ПІБ викладача

ПІБ студента

Академічна група

Результат участі

1

доц. Подольська В.О.

Мокій О.В.

ОА-51м

ІІІ місце

2

доц. Подольська В.О.

Кабай В.О.

ОА-51м

І місце

3

доц. Подольська В.О.

Давидьонок І.О.

ОА-51м

ІІ місце

4

доц. Гладких Т.В.

Чухляд Т.М.

ОА-51м

 

5

доц. Подольська В.О.

Погоріла А.О.

ОА-41

 

6

к.е.н., проф. Зима Г.І.

Мілютенко К. С.

ОА-43і

 

7

доц. Подольська В.О.

Леоненко І. С.

ОА-51м

 

8

доц. Подольська В.О.

Годунова А.І.

ОА-53

 

          

05.04.2012 року студентка гр.ОА-51м Кабай Вікторія приймала участь у ІХ Науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки, на тему: Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства, що відбулася у Вінницькому кооперативному інституті.

Тема доповіді: Стратегічний аналіз передбачення ймовірності банкрутства в системі споживчої кооперації.

          

16 березня 2012 року в м. Києві у Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася Х Міжнародна студентська наукова конференція, присвячена пам’яті д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України О.О.Бородкіна, на тему: Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація.

Від кафедри бухгалтерського обліку і аудиту у конференції приймала участь Кабай Вікторія (ОА-51м) з доповіддю на тему: Дослідження методологічних підходів до прогнозування банкрутства, що розповсюджені в закордонній та вітчизняній практиці.

Кабай В.О. отримала сертифікат про участь у конференції.

          

Відповідно до Договору про співпрацю між Кооперативно-торговим університетом Молдови (м. Кишинів) та ВНЗ Укоопспілки «Полтавським університетом економіки і торгівлі» у період з 26 по 30 березня 2012 року студент п’ятого курсу Іванюк Сергій Юрійович (група ОА-51м) був направлений кафедрою до вищевказаного університету для участі у Міжнародному науковому симпозіумі молодих дослідників, присвячений оголошеному ООН «Міжнародному року кооперативів 2012».

Іванюк Сергій виступив з доповіддю на тему «Методика расчета многофакторной модели общего коэффициента платежеспособности кооперативного предприятия для всестороннего анализа его финансового состояния» . Доповідь була відзначена дипломом.

          

20березня 2012 р. відбулося засідання круглого столу на тему „Проблемні питання обліку ПДВ і оподаткування прибутку в контексті Податкового кодексу”.

У роботі круглого столу взяли участь  практичні працівники: начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПІ м. Полтави. Карпенко А.О., головний бухгалтер ТОВ „Електроприлад” Задьор Л.О.; головний бухгалтер товариства „Бутсервіс” Самбурська Н.І. викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доцент, професор кафедри Зима Г.І. к.е.н., доцент Виноградова М.О., к.е.н., доцент кафедри Котова С.С. та  студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит”.

В ході засідання круглого столу були обговорені питання:

 1. Проблеми бухгалтерського обліку податкових зобов’язань, що виникають при реалізації товарів та шляхи їх вирішення.
 2. Використання податкової звітності в системі управління підприємством з метою здійснення податкового планування.

Найцікавішими били доповіді:

Бут О.В (ОА-51М); науковий керівник к.е.н., професор Губачова О.М. Назва доповіді „Проблема бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ на підприємствах роздрібної торгівлі”;

Іванюк С.Ю. (ОА-51М); науковий керівник к.е.н., доцент Орищенко М.М. Назва доповіді „Використання податкової звітності в системі управління підприємством з метою здійснення податкового планування”

          

14 лютого 2012 р. відбулося засідання круглого столу на тему „Сучасні підходи до вдосконалення бухгалтерського обліку, звітності і аудиту”.

У роботі круглого столу взяли участь викладачі кафедри бухгалтерського обліку  і аудиту: головний бухгалтер ВНЗ „ПУЕТ” Зінчик С.М., д.е.н., професор Савченко О.Ф, к.е.н., доцент, професор кафедри Зима Г.І., к.е.н. професор кафедри фінансів Фастовець А.А. доцент Гладких Т.В., доцент Подольська В.О. асистент Вороніна В.Л., асистент Костяник Н.В. та студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит”.

В ході засідання круглого столу були обговорені питання:

 1. Стратегічний облік і контроль підприємства.
 2. Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності.
 3. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій.
 4. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку.
 5. Роль внутрішнього аудиту в контролі діяльності підприємств.

Найцікавішими були доповіді за результатами дослідження Мокій Оксани, Кабай Вікторії, Климович Вікторії.

          

25 січня 2012 р. відбулося засідання круглого столу на тему „Проблеми обліку, облікової політики і її вплив на фінансові результати і шляхи їх вдосконалення” .

У роботі круглого столу взяли участь головний бухгалтер ТОВ „Електроприлад” Задьор Людмила Олександрівна,  викладачі   кафедри    бухгалтерського   обліку  і аудиту: Мельник С.І., Зима Г.І., Зюкова М.М., Котова С.С., Гладких Т.В., Вороніна В.Л., Титаренко І.В. та студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” спеціальності „Облік і аудит”.

В ході засідання круглого столу були обговорені питання облікової політики підприємства та її впливу на фінансові результати, досліджено питання екологічного та креативного обліку, висвітлені питання обліку фінансових результатів та звітності про фінансові результати за національними та міжнародними стандартами. Розглядалась також питання місця і проблем виникнення креативного обліку.

Найцікавішими були доповіді студентів – магістрів Копилець Х. , Комар Т., Кривоніс М.

          

Основа практики – наука, основа мудрості – знання
(народне прислів’я)

Наукова студентська робота – один із пріоритетних напрямів роботи кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Науковці, які досліджують проблеми обліку, аналізу, контролю, успішно виховуються вже в середовищі студентів під керівництвом провідних викладачів.

Студентська наукова робота проводиться у таких формах: науково-дослідна робота студентів в процесі вивчення навчальних дисциплін; участь у роботі наукових гуртків, проблемних груп, наукових семінарах, провідних наукових школах; участь в олімпіадах і наукових конференціях; науково-дослідна робота за кафедральними науковими темами.

Студентська наукова робота охоплює близько 50% студентів денної форми навчання. Студенти спеціальності «Облік і аудит» активні учасники міжнародних і всеукраїнських конференцій, олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. За результатами науково-дослідної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» щорічно публікується збірник наукових праць«Сучасний стан і напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту». Найкращі студенти є стипендіатами Кабінету Міністрів України, вченої ради університету, КБ «Приватбанк».

Протягом останніх років наші кращі студенти-науковці неодноразово ставали переможцями та призерами різноманітних заходів із студентської наукової роботи, як у ПУЕТ, так і за межами університету. Таким чином, на кафедрі вже сформувались певні традиції студентської наукової роботи, які знаходять своє продовження під час навчання у магістратурі, аспірантурі.  

2009-2010 н.р. відмічений значними успіхами у студентській науковій роботі. В цьому аспекті показовими є активна участь студентів у роботі науково-практичних конференціях.

          

ПЛАН
роботи гуртка
„Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні”
на 2011-2012 навчальний рік


п/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Виконавці

 1.

Заслуховування доповідей студентів 4,5 курсів спеціальності 6.030506, 7.050106, 8.050106 за результатами досліджень

Протягом року

студенти, викладачі, керівник

 2.

Проведення екскурсій в ПАТ «Приватбанк»

Листопад 2011

студенти, викладачі, керівник

 3.

Проведення заходів, направлених на посилення практичної направленості навчання з дисципліни «Облік у банках» на базі ПАТ «Приватбанк»

Листопад 2011

студенти, викладачі, керівник

 4.

Підготовка та проведення наукових дискусій та диспутів за напрямами досліджень

Протягом року

Викладачі кафедри, студенти

 5.

Передзахист дипломних і  магістерських робіт студентами заочного відділення

Січень-лютий 2012

Викладачі кафедри

 6.

Проведення виставок кращих курсових науково-дослідних робіт з дисциплін кафедри

Березень,
квітень

Викладачі кафедри

 7.

Залучення до роботи в гуртку студентів

Протягом року

Викладачі кафедри

 8.

Організація та проведення зустрічей з практичними робітниками, студентами-випускниками

Протягом року

викладачі, студенти, керівник

 9.

Залучення студентів до участі в наукових темах, що виконуються кафедрою

Протягом року

викладачі, студенти, керівник

 10.

Проведення захисту курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» студентами денної форми навчання

Квітень 2012

Викладачі кафедри

 11.

Передзахист дипломних і  магістерських робіт

Травень 2012

Викладачі кафедри

 12.

Проведення конференції за результатами переддипломної та передмагістерської практики студентів

Травень 2012

Викладачі кафедри, керівник, студенти

 13.

Проведення засідання секції „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні” в межах наукової студентської конференції ПУЕТ

Квітень 2012

керівник, студенти, викладачі

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту   серпня 2011 року, протокол № 1.

          

Заявка на участь студентів ВНЗ Укоопспілки „ПУЕТ”
 у ХХХV науковій студентській конференції, яка відбудеться 10 квітня 2012 року

 

 „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні”

Керівник: Зюкова Марія Михайлівна, к.е.н., доцент
Секретар: Глушко Тетяна Григорівна, студентка гр. ОА-42

1. Вплив методів амортизації на фінансовий стан підприємства

Баштанар Тетяна Петрівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Верига Ю.А.)

2. Проблеми ціноутворення на послуги ринків споживчої кооперації

Копилець Крістина Вікторівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Зима Г.І.)

3. Контроль за ефективністю використання майна комунально-автотранспортного підприємства

Руденко Яна Андріївна, ОА-43і
(керівник – к.е.н., проф. Зима Г.І.)

4. Звіт про фінансові результати: вітчизняна практика та зарубіжний досвід

Вівдич Людмила Володимирівна, ОА-42
(керівник – к.е.н., доц. Зюкова М.М.)

5. Актуальні питання обліку товарних запасів

Глушко Тетяна Григорівна, ОА-42
(керівник – к.е.н., доц. Зюкова М.М.)

6. Актуальні питання обліку витрат операційної діяльності підприємств торгівлі

Пєтухова Яна Петрівна, ОА-42
(керівник – к.е.н., доц. Зюкова М.М.)

7. Роль обліку грошових коштів в управлінні грошовими потоками

Андрущенко Ірина Сергіївна, ОА-43і
(керівник – доц. Гладких Т.В.)

8. Удосконалення обліку витрат діяльності підприємства

Алфімова Катерина Ігорівна, ОА-42
(керівник – доц. Гладких Т.В.)

9. Проблеми обліку доходів звичайної діяльності та їх вирішення

Алфімова Тетяна Ігорівна, ОА-42
(керівник – доц. Гладких Т.В.)

10. Управління товарними запасами: оптимізація обсягів

Чухляд Тамара Володимирівна, ОА-51м
(керівник – доц. Гладких Т.В.)

12. Сучасні завдання обліку доходів в контексті інституційної ролі бухгалтерського обліку

Харипончук Світлана Миколаївна, ОА-12і
(керівник – к.е.н., проф. Карпенко О.В.)

13. Роль обліку і аналізу фінансових результатів у підвищенні ефективності управління діяльністю підприємства

Гречка Олена Миколаївна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Губачова О.М.)

14. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства

Бут Оксана Володимирівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Губачова О.М.)

15. Облік фінансових результатів підприємства за національними та міжнародними стандартами

Склярова Тетяна Миколаївна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Губачова О.М.)

16. Бухгалтерський баланс: історичний аспект та сучасність

Рудиченко Юлія Олександрівна, ОА-53
(керівник – к.е.н., доц. Прохар Н.В.)

17. Визначення прибутку у бухгалтерському та податковому обліку

Колеснікова Марія Володимирівна, ОА-31
(керівник – к.е.н., проф. Верига Ю.А.)

18. Актуальні питання калькулювання собівартості сільськогосподарського виробництва

Бойко Ірина Павлівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., доц. Виноградова М.О.)

19. Сучасні завдання обліку та аудиту готової продукції на сільськогосподарських підприємствах

Бойко Аліна Вікторівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., доц. Виноградова М.О.)

 

 „Проблеми розвитку економічного аналізу”

Керівник: Подольська Валентина Олексіївна, доцент
Секретар: Кабай Вікторія Олегівна, ОА-51м

1. Використання SWOT матриці для розробки стратегії поведінки підприємства в умовах невизначеності

Іванюк Сергій Юрійович, ОА-51м
(керівник – доц. Подольська В.О.)

2. Актуальні проблеми розвитку аудиту доходів операційної діяльності

Гонжуров Олександр Ігорович, ОА-53
(керівник – к.е.н., доц. Соболь Г.О.)

3. Вплив методів нарахування амортизації на фінансові результати підприємства

Давидьонок Ірина Олегівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Зима Г.І.)

4. Методика розрахунку показників фінансової сталості за системою часткових показників

Комар Тетяна Ігорівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Верига Ю.А.)

5. Вплив факторів на собівартість продукції молочнопереробного підприємства

Мілютенко Катерина Сергіївна, ОА-43і
(керівник – к.е.н., проф. Зима Г.І.)

6. Особливості аналізу фінансових результатів підприємств сфери надання послуг

Яковенко Яна Юріївна, ОА-51м
(керівник – д.е.н., проф. Петрик О.А.)

7. Сучасні методи прогнозування банкрутства підприємства

Кабай Вікторія Олегівна, ОА-51м
(керівник – доц. Подольська В.О.)

8. Організація і методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Олешко Яна Володимирівна, ОА-51м
(керівник – к.е.н., проф. Верига Ю.А.)

9. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства

Мокій Оксана Василівна, ОА-51м
(керівник – доц. Подольська В.О.)

10. Оптимізація структури капіталу підприємства

Давидьонок Ірина, Леоненко Інна, ОА-51м
(керівник – доц.  Подольська В.О.)

11. Використання неформалізованих методів у стратегічному аналізі

Копилець Кристина Вікторівна, ОА-51м
(керівник – доц. Подольська В.О.)

12. Удосконалення методики аналізу фінансових фінансових результатів та рентабельності діяльності торговельного підприємства

Погоріла Анастасія Олександрівна , ОА-41
(керівник – доц. Подольська В.О.)

          

Результати студентської  наукової роботи за вересень-листопад
2010-2011 навчального року

Студентська наукова робота у 2010-2011 н.р. заплановано в межах роботи наукових шкіл, науково-дослідних тем кафедри, роботи наукових гуртків.

Планами роботи гуртків передбачено захист кращих рефератів зі спеціальності „університетська освіта”, підготовка та проведення ділових ігор з теми „Аналіз прибутку і рентабельності торговельного підприємства”, „Аналіз фінансового стану підприємства” та „Прогнозування показників фінансової звітності”, проведення виставок кращих курсових науково-дослідних робіт з курсу «Фінансовий облік», «Фінансовий аналіз”, „Організація і методика економічного аналізу”, організація та проведення зустрічей з практичними робітниками, студентами-випускниками, проведення передзахисту дипломних і  магістерських робіт студентів.

Розпорядженням по кафедрі активні студенти включені до складу творчих колективів щодо розробки науково-дослідних тем кафедри.

До складу  тимчасового творчого колективу для виконання науково-дослідної теми № 0110U002214 "Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки"у період з 24.09. 2010р. – 31.05.2011 р. зараховані студенти, які навчаються за магістерською програмою „Облік і аудит: Ганжа Ю.В., Кулешова М.О., Куліш О.В., Мальована О.О., Малюта Ю.В., Михайлюченко Т.В., Рябченко О.П., Палапа Д.С., Попівнич О.О., Леонова Т.О., Савченко О.С., Топчило В.В., Федоша М.В.

До складу  тимчасового творчого колективу для виконання науково-дослідної теми № 0109U006955 “Організаційно-методичні аспекти удосконалення управлінського обліку суб’єктів господарювання”у період з 24.09. 2010р. – 31.05.2011 р. зараховані студенти, які навчаються за магістерською програмою „Облік і аудит: Болотна В.В., Вевдюк С. А., Єременко О.А., Заріцька Л.В., Карпенко К.С., Кондратюк О.Ю., Лукьяненко Ю.В., Мокринська Я.С., Нос М.М., Солодовник Т.М., Шимко А.В., Яненко О.В.

З метою реалізації рішень колегії МОН України від 22 квітня 2010 р. та на виконання постанови Вченої ради університету від 1 липня 2010 р., протокол № 6  (заходів ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі») заплановано заходи щодо розширення програм обмінів студентами між університетами України та зарубіжних країн в рамках договорів про співробітництво.   

Конференції

Студенти спеціальності «Облік і аудит» взяли активну участь в організації Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін» 07-08 жовтня 2010 р. У роботі конференції результати наукових досліджень презентовано тези Шевченко К.С. (група ОА-52) на тему: Міжнародний та національний досвід розвитку бухгалтерського обліку», а також гостей із Республіки Казахстан Асії Кульмагамбетової  та Алпісбаєва Акбара (Карагандинський економічний університет). 

 У роботі ІІІ Міжнародної студентської наукової конференції “Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки” 10-11 листопада 2010 р., яка відбулась у Львівському інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ брала участь студентка групи ОА-53 Шевченко К.С.

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Майбутнє-аудит” м. Кривий Ріг, яка відбудеться 15.12.2010 року у Криворізький технічний університет  „Сучасні аспекти розвитку обліку і аудиту в Україні” (студентська секція) планують взяти участь студенти Кабай В.О (ОА-41) науковий керівник доц. Виноградова М.О. з доповіддю на тему „Проблемні аспекти комп’ютеризації аудиту в Україні” та студентка Мокій О.В. (ОА-43і) з доповіддю „Актуальні проблеми розвитку аудиту в Україні” науковий керівник доц. Виноградова М.О.

Конкурси робіт

На конкурс дипломних робіт ПУЕТ цього року було подано шість робіт. За результатами конкурсу дипломом І ступеня відзначено магістерську роботу студентки гр. ОА-51м Нездийминоги О.Б.науковий керівник доцент Подольська В.О. на тему «Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства за національними та зарубіжними методиками». Дипломом ІІІ ступеня відзначено магістерську роботу студентки гр. ОА-51м  Карпенко Д.В. науковий керівник проф. Мельник С.І. на тему «Управлінський облік в закладах ресторанного господарства».

Роботи студентів Бабенко Л.А., науковий керівник доцент Ночовна Ю.О. та Дейнеки Л.О. науковий керівник доцент Подольська В.О. відзначено подяками.

На конкурсі студентських наукових робіт, проведеному у листопаді 2010 року дипломами І ступеню відзначено роботи Михайленко Т.В. (ОА-52), науковий керівник к.е.н, доцент Орищенко М.М., Северин Д.О. (ОА-51) науковий керівник проф. Верига Ю.А., Бородай А.Ю. (ОА-41) науковий керівник доц. Подольська В.О.Грушецької В.В. (ОА-41) ауковий керівник доцент Гладких Т.В., Мозгової О.С. (ОА-51м) науковий керівник доцент Виноградова М.О.

Кафедра залучає студентів І курсу до наукової роботи. У вересні 2010 року  проведено захист кращих реферат на тему „ПУЕТ – мій вибір” з дисципліни „Університетська освіта”. Кращими визнано роботи Коваленко І. (ОА-11), Прилипко К. (ОА-11), Горечко Ю. (ОА-11), Мілютенко К. (ОА-12і), Падалко А. (ОА-12і), Савчук І. (ОА-12і).

Студентам І курсу із завзяттям взяли участь у конкурсі нарисів на тему „Моя майбутня спеціальність”. Кращими визнано нариси студентів Гаврилюка А. (ОА-11) , Куценко В. (ОА-11), Серби О. (ОА-11), Крушельницького М. (ОА-12і) , Тертичної Ю. (ОА-12і), Валькової Г. (ОА-12і).

Наукові публікації

За результатами наукових досліджень студентів за 2010-2011 н.р.

 • опубліковано тези доповіді Шевченко К.С. (група ОА-52) на ІІІ Міжнародній студентській науковій конференції “Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки” 10-11 листопада 2010 р. (Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ) на тему: «Проблеми і перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні»;
 • готується до друку п’ятий випуск Збірника наукових статей студентів «Сучасний стан і напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту».  

25 студентів-магістрів здійснюють наукові дослідження відповідно до календарного плану виконання наукових досліджень кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Переглянути звіт про студентську наукову роботукафедри бухгалтерського обліку і аудиту за 2009-2010 навчальний рік

          

ПЛАН роботи гуртка „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні”
на 2010-2011 навчальний рік


п/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Виконавці

 1.  

Проведення звітно-виборчих зборів

вересень

студенти, керівник

 1.  

Заслуховування доповідей студентів 4,5 курсів спеціальності 6.030506, 7.050106, 8.050106

щомісячно

студенти, викладачі, керівник

 1.  

Заслуховування кращих рефератів, підготовлених студентами І курсу напряму підготовки „Облік і аудит” з дисципліни „Університетська освіта”

вересень

студенти, викладачі, керівник

 1.  

Підготовка та проведення наукових дискусій та диспутів за напрямами досліджень

протягом року

викладачі, студенти

 1.  

Підготовка наукових робіт на внутрішньовузовський конкурс

протягом року

студенти, викладачі

 1.  

Проведення виставок кращих курсових науково-дослідних робіт з дисциплін кафедри

березень,
квітень

керівник

 1.  

Залучення до роботи в гуртку студентів

протягом року

викладачі, керівник

 1.  

Залучення студентів до підготовки та проведення „Тижня бухгалтера”

протягом року

студенти, викладачі

 1.  

Організація та проведення зустрічей з практичними робітниками, студентами-випускниками

протягом року

викладачі, студенти, керівник

 1.  

Залучення студентів до участі в наукових темах, що виконуються кафедрою

протягом року

викладачі, студенти, керівник

 1.  

Підготовка наукових робіт до участі на конференціях та в конкурсах, що проводяться поза межами університету

протягом року

викладачі, керівник

 1.  

Передзахист дипломних і  магістерських робіт

червень

викладачі, студенти, керівник

 1.  

Проведення конференції за результатами переддипломної та передмагістерської практики студентів

травень

викладачі, студенти, керівник

 1.  

Проведення засідання секції „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в Україні” в межах наукової студентської конференції ПУЕТ

квітень

керівник, студенти, викладачі

          

ПЛАН роботи наукового студентського гуртка „Проблеми удосконалення економічного аналізу” на 2010 – 2011 навчальний рік


п/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Виконавці

1

Проведення звітно-виборних зборів

вересень

староста,
керівник

2

Заслуховування кращих рефератів, підготовлених студентами І курсу напряму підготовки „Облік і аудит” з дисципліни „Університетська освіта”

вересень

студенти,
викладачі, керівник

3

Заслуховування доповідей студентів 3,4,5 курсів спеціальності 6.030509, 7.050106, 8.050106

щомісячно

викладачі, керівник

4

Підготовка та проведення ділових ігор з теми „Аналіз прибутку і рентабельності торговель-ного підприємства”, „Аналіз фінансового стану підприємства” та „Прогнозування показників фінансової звітності”

протягом року

викладачі

5

Підготовка наукових робіт на внутрішньо вузівський конкурс

протягом року

викладачі

6

Проведення виставок кращих курсових науково-дослідних робіт з курсу „Фінансовий аналіз”, „Організація і методика економічного аналізу”

березень,
травень

керівник

7

Залучення до роботи в гуртку студентів-заочників

протягом року

викладачі, керівник

8

Організація та проведення зустрічей з практичними робітниками, студентами-випускниками

протягом року

викладачі, керівник

9

Залучення студентів до участі в наукових темах, що виконуються кафедрою

протягом року

викладачі, керівник

10

Підготовка наукових робіт до участі в конференціях, конкурсах за межами університету

протягом року

викладачі, керівник

11

Проведення передзахисту дипломних, магістерських робіт

протягом року

викладачі, керівник

12

Проведення засідання секції „Проблеми удосконалення економічного аналізу” в межах наукової студентської конференції ПУЕТ

квітень

керівник

13

Залучення студентів до підготовки та проведення „Тижня бухгалтера”

протягом року

студенти,
викладачі