кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Контакти

          

Зав. кафедри - к.е.н., доцент Мілька Алла Іванівна:

Викладацька:

          

Електронні адреси викладачів кафедри

Мілька Алла Іванівна

allamilka39@gmail.com

Манжура Олександр Васильович

manzhura11@ukr.net

Любимов Микола Олександрович

liubymov@gmail.com

Прохар Наталія Вікторівна

prohar.n@gmail.com

Зюкова Марія Михайлівна

mmmzkv@gmail.com

Артюх-Пасюта Олена Василівна

ev10111988@gmail.com

Дмитренко Олена Анатоліївна

dmytrenko@iaa.org.ua