кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

          

Анкетування здобувачів вищої освіти у І семестрі 2023-2024 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні здобувачі вищої освіти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Полтавського університету економіки і торгівлі. Гарантам освітніх програм та науково-педагогічним працівникам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту важливо знати  ваші думки щодо якості освітніх програм з метою подальшого їх удосконалення.

Результати опитування будуть оприлюднені на сайті кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в розділі «Опитування стейкхолдерів та їх результати».

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKcnWaeiYcNVIl4Kn7CxpnetpAlGdtmq
KkvjWLSvPQBWdjA/viewform

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqHTyceEK5vu_hwp-PoTAJk_kk3GwkTqjXS_ddIhk4RS0kAg/viewform

Анкета для студентів спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, освітня програма «Публічні закупівлі» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Дякуємо!

          

Увага!
Долучайтеся до громадського обговорення
Проєктів освітніх програм для набору 2024 року

З 23 листопада по 23 грудня 2023 р. триває громадське обговорення освітньо-професійної програми зі спеціальності

 • 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» ступеня бакалавра:

Посилання: http://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/pr-oop24-oa-b.pdf

Пропозиції та зауваження: https://docs.google.com/forms

 • 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» ступеня магістра:

Посилання: http://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/pr-oop24-oa-m.pdf

Пропозиції та зауваження: https://docs.google.com/forms

З 23 листопада по 23 грудня 2023 р. триває громадське обговорення освітньо-професійної програми зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», освітня програма «Публічні закупівлі» ступеня магістра:

Посилання: http://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/pr-oop24-pz-m.pdf

Пропозиції та зауваження: https://docs.google.com/forms

          

Моніторинг результатів опитування здобувачів вищої освіти освітньо – професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у ІІ семестрі 2022-2023 н.р.

З 15 по 19 травня 2023 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2022 - 2023 н.р.

З результатами опитування магістрів можна більш детально ознайомитися за посиланням

З 15 по 19 трвня 2023 року  тривало опитування бакалаврів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2022 - 2023 н.р.

З результатами опитування бакалаврів можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит»           
щодо якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2022-2023 н. р.

Шановні здобувачі вищої освіти денної та заочної форми навчання! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Полтавського університету економіки і торгівлі. Науково-педагогічним працівникам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Облік і аудит» доц. Прохар Н.В., важливо знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті.

Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді з метою покращення освітнього процесу та реалізації місії університету.

Результати опитування будуть оприлюднені на сайті кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в розділі «Опитування стейкхолдерів та їх результати».

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Анкета для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

          

Увага!
Долучайтеся до громадського обговорення
Проєктів освітніх програм для набору 2023 року

З 6 лютого по 8 березня 2023 р. триває громадське обговорення освітньо-професійної програми зі спеціальності

 • 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» ступеня бакалавра:

Посилання 

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 • 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» ступеня магістра:

Посилання

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти

З 3 лютого по 6 березня 2023 р. триває громадське обговорення освітньо-професійної програми зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Публічні закупівлі» ступеня магістра

Посилання

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти

          

Конкурс «Кращий викладач очима студентів»!

Для вивчення думки здобувачів вищої освіти щодо організації та якості роботи науково-педагогічних працівників кафедри бухгалтерського обліку і аудиту протягом лютого 2023 проводиться соціологічне дослідження «Кращий викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту очима студентів».

Шановні здобувачі вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» ступеня бакалавра та магістра, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Публічні закупівлі» ступеня магістра, запрошуємо вас пройти анкетування!

Посилання на  Google Forms  для опитування:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM9MskPNTMROA4zU3hdwaZg3Kb-_KDDb9OhG_5OfUlW8Zq-Q/viewform 

          

Моніторинг результатів анкетування магістрів освітньої програми «Публічні закупівлі» у І семестрі 2022-2023 навчального року щодо якості навчання та  освітньої програми

З 12 по 16 грудня 2022 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 1 семестрі 2022 – 2023 навчального року.

З результатами анкетування можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Анкетування
магістрів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо оцінювання якості навчання у І семестрі 2022-2023 н.р. та освітньої програми «Публічні закупівлі»

 Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Публічні закупівлі» проф. Манжурі О.В.,  необхідно знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки магістрів освітньої програми  «Публічні закупівлі» у 1 сесместрі 2022-2023 н.р.

Анкета для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

https://docs.google.com/forms/d/1XdTxHzAPQroQS4Kf4ZA1RzJLkORY3wH7wAWACXN2fqE/edit

          

Моніторинг результатів опитування здобувачів вищої освіти освітньої – професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу за змішаною формою у І семестрі 2022-2023 н.р.

З 12 по 16 грудня 2023 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у І семестрі 2022 - 2023 н.р.

З результатами опитування магістрів можна більш детально ознайомитися за посиланням

З 14 по 11 листопада 2023 року  тривало опитування бакалаврів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у І семестрі 2022 - 2023 н.р.

З результатами опитування бакалаврів можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит»           
щодо якості освітнього процесу за змішаною формою
у І семестрі 2022-2023 н. р.

Шановні здобувачі вищої освіти денної та заочної форми навчання! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Науково-педагогічним працівникам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Облік і аудит» доц. Прохар Н.В., важливо знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті за змішаною формою.

Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді з метою покращення освітнього процесу та реалізації місії університету.
Результати опитування будуть оприлюднені на сайті кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в розділі «Опитування стейкхолдерів та їх результати».

 Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-9g_N3ptHNWIBIb-epILdKKz95Bkc9VR6wzOHKbpxJ6-G4w/viewform

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAjjbGi-QLnpa6Xe1_LkDUTyjvtVytzznCsifHPpcwz7T6zA/viewform

          

Моніторинг результатів анкетування здобувачів вищої освіти освітньої –професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» щодо якості освітньої програми у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

З 20 по 25 березня 2022 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2021 - 2022 н.р.

З результатами опитування магістрів можна більш детально ознайомитися за посиланням

З 4 по 9 квітня 2022 року  тривало опитування бакалаврів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2021 - 2022 н.р.

З результатами опитування бакалаврів можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Моніторинг результатів анкетування магістрів освітньої програми «Публічні закупівлі» у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року щодо якості навчання та  освітніх програм

З 21 по 25 березня 2022 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у ІІ семестрі 2021 – 2022 навчального року.

З результатами опитування можна більш детально ознайомитися за посиланням

Дякуємо за відповіді!

          

Анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит»     
у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітнього процесу

Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гарантам освітньої програми «Облік і аудит», важливо знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті з метою подальшого їх удосконалення.

Результати опитування будуть оприлюднені на сайті кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в розділі «Опитування стейкхолдерів та їх результати».

Дякуємо! Разом до Перемоги!

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

https://forms.gle/jgtChdvP5SRwZwq36

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

https://forms.gle/g2NEoPihVApYDQKi9

          

Анкетування
магістрів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо оцінювання якості навчання у І семестрі 2021-2022 н.р. та освітньої програми «Публічні закупівлі»

Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Публічні закупівлі» проф. Манжурі О.В.,  необхідно знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки магістрів освітньої програми  «Публічні закупівлі».

Ваші пропозиції нададуть змогу сформувати  навчальні плани підготовки фахівців у сфері публічних закупівель, які дозволять покращити якість вашого освітнього простору та забезпечити рівень конкурентоспроможності на ринку праці.

Дякуємо! Разом до Перемоги!

Анкета для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

https://forms.gle/JkZhLYPPByNNMtrR6

          

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Переглянути

Щиро дякуємо нашим внутрішнім і зовнішнім стейґхолдерам за активну участь в обговоренні програми, цікавість та цінні пропозиції. Усі ваші пропозиції розглянуті та прийняті до уваги. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

Гарант – Мілька А.І.

          

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів
на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути

Висловлюємо подяку усім внутрішнім і зовнішнім стейґхолдерам, хто виявив зацікавленість до програми та яким не байдуже, що відбувається в сфері публічних закупівель. Усі ваші пропозиції розглянуті та прийняті до уваги. Ми завжди готові до конструктивного діалогу і відкриті до нових ідей.

Гарант – Прохар Н.В.

          

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів
на освітньо-професійну програму «Публічні закупівлі» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Переглянути

Висловлюємо подяку усім внутрішнім і зовнішнім стейґхолдерам, хто виявив зацікавленість до програми та яким не байдуже, що відбувається в сфері публічних закупівель. Усі ваші пропозиції розглянуті та прийняті до уваги. Ми завжди готові до конструктивного діалогу і відкриті до нових ідей.

Гарант – Манжура О.В.

          

Увага!
Долучайтеся до громадського обговорення
освітніх програм для набору 2022 року

З 18 березня 2022 р. по 18 квітня 2022 р. триває громадське обговорення Проєктів освітньо-професійних програм зі спеціальностей:

 • 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» ступенів бакалавра та магістра
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Публічні закупівлі» ступеня магістра.

Проєкти освітньо-професійних програм оприлюдненні на офіційному веб-сайті ПУЕТ в розділі «Освіта/Проєкти для обговорення».

Посилання:  https://puet.edu.ua/osvita/proyekty-dlya-obgovorennya

Разом до Перемоги!

          

Моніторинг результатів анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Облік і аудит» спеціальності «Облік і оподаткування» щодо якості навчання у І семестрі 2021-2022

З 1 по 14 листопада 2021 року  тривало опитування бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у 1 семестрі 2021 - 2022 року.

З результатами опитування магістрів можна більш детально ознайомитися за посиланням

З результатами опитування бакалаврів можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Моніторинг результатів анкетування магістрів освітньої програми «Публічні закупівлі» у І семестрі 2021-2022 навчального року щодо якості навчання та  освітніх програм

З 1 по 14 листопада 2021 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 1 семестрі 2020 - 2021 року.

З результатами опитування можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит»           
у І семестрі 2021-2022 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітнього процесу

Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гарантам освітньої програми «Облік і аудит» доц. Мілька А.І. та проф. Карпенко О.В. , важливо знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті з метою подальшого їх удосконалення.

Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо покращити якість освітнього процесу та забезпечити рівень вашої конкурентоспроможності на ринку праці. Сподіваємося на розуміння важливості спільної роботи.

Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді з метою покращення освітнього процесу та реалізації місії університету.

Результати опитування будуть оприлюднені на сайті кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в розділі «Опитування стейкхолдерів та їх результати».

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Анкета  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Анкетування
магістрів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо оцінювання якості навчання у І семестрі 2021-2022 н.р. та освітньої програми «Публічні закупівлі»

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Публічні закупівлі» проф. Манжурі О.В.,  необхідно знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки магістрів освітньої програми  «Публічні закупівлі».

Разом з Вашими пропозиціями зможемо сформувати  навчальні плани підготовки фахівців у сфері публічних закупівель, які дозволять покращити якість вашого освітнього простору та забезпечити рівень конкурентоспроможності на ринку праці.

Анкета для магістрів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі»

          

Моніторинг результатів анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Облік і аудит» спеціальності «Облік і оподаткування» щодо якості навчання у ІІ семестрі 2020-2021

З 1 по 27 квітня 2021 року  тривало опитування бакалаврів та магістрів освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітнього процесу у 2 семестрі 2020 - 2021 року.

З результатами опитування бакалаврів  можна більш детально ознайомитися за посиланням

З результатами опитування магістрів можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит»           
у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітнього процесу

Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гарантам освітньої програми «Облік і аудит» доц. Карпенко Є.А. та проф. Карпенко О.В. , важливо знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті з метою подальшого їх удосконалення.

Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо покращити якість освітнього процесу та забезпечити рівень вашої конкурентоспроможності на ринку праці. Сподіваємося на розуміння важливості нашої спільної роботи.

Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді з метою покращення освітнього процесу та реалізації місії університету.
Результати опитування будуть оприлюднені на сайті кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в розділі «Опитування стейкхолдерів та їх результати»

Анкета для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування  освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анкета для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування  освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти

          

Довіра і репутація є безцінним капіталом Полтавського університету економіки і торгівлі, адже стратегічна мета розвитку університету – створення полілінгвального, підприємницького, інноваційного закладу вищої освіти лідерського типу, конкурентоспроможного на вітчизняному, європейському та світовому освітніх просторах для студентів.

Нам надзвичайно важлива думка роботодавців, фахівців з обліку і аудиту, інших стейкхолдерів про освітню програму «Облік і аудит» та можливості її поліпшення.

Лише спільно з Вами ми зможемо покращити якість Вищої освіти, що стане міцним підґрунтям всебічного інноваційного, соціального розвитку країни.

Тому просимо Вас, шановні роботодавці, фахівці в галузі обліку і аудиту, інші стейкхолдери, долучитися до обговорення можливих змін в освітній програмі «Облік і аудит» (освітніх ступенів бакалавр та магістр) з метою її удосконалення, поліпшення якості підготовки випускників зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Для цього просимо пройти опитування за посиланням

          

Моніторинг результатів анкетування магістрів освітньої програми «Публічні закупівлі» у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та  освітніх програм

З 15 по 30 листопада 2020 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 1 семестрі 2020 - 2021 року.

З результатами опитування можна більш детально ознайомитися за посиланням

          

Моніторинг результатів анкетування магістрів спеціальності «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та  освітніх програм

З 15 по 30 листопада 2020 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 1 семестрі 2020 - 2021 року.

Докладніше з відповідями студентів можна ознайомитися за посиланням

Гарантом освітньої програми проф. Карпенко О.В. зроблені висновки за результатами опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Облік і аудит», з яким можна ознайомитися за посиланням

          

Моніторинг результатів анкетування бакалаврів освітньої програми «Облік і аудит» у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та  освітніх програм

З 15 по 30 листопада  тривало опитування бакалаврів денної та заочної фор навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 1 семестрі 2020 - 2021 року

За результатами анонімного опитування було отримано  30 відповідей, які свідчать про те, що 25 студенти (або 83,3%) задоволені тим, що навчаються на обраній освітній програмі, а 5 студентів (або 17,9) задоволені лише частково. Позитивним є те, що відсутні студенти, які не задоволені обраною освітньою програмою (рис. 1).


Рис. 1. Задоволеність студентів обраною освітньою програмою

Про доступність навчально-методичне забезпечення свідчить  те, що для  26 студентів (86,7%) були доступні підручники та навчально-методичні посібники і лише для незначної кількості (4 студенти або 13,3% опитаних) такі матеріали були доступні лише частково (рис. 2). Практично всі студенти (96,7%) зазначили, що доступ до таких матеріалів надається в університеті безкоштовно (рис. 3).


Рис. 2.  Доступність навчально-методичного забезпечення


Рис. 3.  Безоплатність доступу до інформаційних ресурсів

Позитивним є те, що 10 студентів повність задоволені  якістю навчально-методичної літератури у бібліотеці (рис. 4). Разом з тим 16 студентів (53,3%) не змогли оцінити якість такого забезпечення у зв’язку з тим, що вони її не відвідують. Це пояснюється перш за все тим, що студенти заочної форми навчання для підготовки в переважній більшості використовують дистанційні курси а також карантинними обмеженнями.


Рис. 4. Якість навчально-методичної літератури

В цілому студенти задоволені якістю навчальної (рис. 5) та виховної роботи (рис. 6) викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту і в середньому ці види робіт були оцінені студентами на 4,6 бали (за 5-бальною шкалою).

На відкрите  питання «Які викладачі вміють доступну і зрозуміло пояснити матеріал» переважна більшість студентів відповіла, що всі викладачі. Разом з тим окремі студенти виділили Карпенко Є.А., Любимова М.О. та Ночовну Ю.О.


Рис. 5.  Якість навчальної роботи викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту


Рис. 6.  Якість виховної роботи викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Аналогічною (в середньому на 4,6 бали) була оцінена студентами якість проведення викладачами інших кафедр університету навчальної роботи (рис. 7).


Рис. 7.  Якість навчальної роботи викладачами інших кафедр університету, які беруть участь у підготовці бакалаврів освітньої програми «Облік і аудит»

Слід відмітити, що на думку студентів найбільш доцільними формами співпраці із роботодавцями є тематичні зустрічі із роботодавцями (60%) та  виїзні заняття (43,3%), тому і в подальшому кафедра буде працювати в цьому напряму і проводити такі заходи на систематичній основі.


Рис. 8.  Бажані форми співпраці із роботодавцями

З метою удосконалення освітньої програми «Облік і аудит» студентам було задано питання щодо тих дисциплін, які, на їх думку, є зайвими та недоречними для підготовки бакалавра з обліку і аудиту. 17 студентів (або 56,7%) зазначили, що всі дисципліни є потрібними. Разом з тим 6 студентів (20,0%) запропонували виключити з навчального плану навчальну дисципліну «Безпека життєдіяльності», 4 студенти (13,3%) – навчальну дисципліну «Соціологія та основи прикладних досліджень» і 8 студентів (або 26,7%) вважають недоречним «Фізичне виховання» (рис. 9).

Окремими студентами було запропоновано натомість цих дисциплін додати в навчальний план такі дисципліни як «Психологія в професійному середовищі» та дисципліни, які стосуються діяльності підприємства як суб’єкта господарювання. Так як ці пропозиції не носять масового характеру, тому такі дисципліни будуть включені до переліку вибіркових дисциплін і студенти, при бажанні, зможуть їх додатково обрати.


Рис. 9.  Пропозиції студентів щодо виключення окремих дисциплін із навчального плану

В цілому студентів (73,3% опитаних) влаштовує співвідношення теоретичної і практичної частини їх індивідуального плану, разом з тим 20% студентів запропонували збільшити кількість практичних занять (рис. 10).


Рис. 10. Оцінка співвідношення теоретичної та практичної частини Індивідуального навчального плану

З метою виявлення факту ймовірного перевантаження студентів та співставлення передбачуваної та реальної необхідної кількості годин на виконання самостійної роботи респондентам було задано питання щодо обґрунтованості їх навантаження. Більшість студентів (90,0%)  оцінили співвідношення аудиторної та самостійної робіт як оптимальне,  навантаження на них, як здобувачів вищої освіти є обґрунтованим (рис. 11). Лише 2 студенти (10%) запропонували збільшити кількість аудиторних занять.


Рис. 11. Оцінка оптимальності співвідношення аудиторного навчання та самостійної роботи студентів

46,7%  опитаних студентів відмічають, що не мають ніяких проблем під час навчання. Разом з тим головною проблемою, яку виділили 30,0% студентів, є необхідність поєднання навчання і роботи (рис. 12).


Рис. 12. Проблеми, які ускладнюють навчання студентів

Нажаль, лише 30,0% студентів вважають, що освітня програма стимулює до самоосвіти, 36,7% зазначили, що в основному так, 30,0% студентів було важко відповісти на це питання і 1 студент (3,3%) відповів, що однозначно ні (рис. 13).  Практично аналогічний результат було отримано і на питання щодо стимулювання освітньої програми до науково-дослідної діяльності (рис. 14).


Рис. 13. Стимулювання освітньої програми до самоосвіти


Рис. 14. Стимулювання освітньої програми до науково-дослідної діяльності

Опитування показало, що навчання на освітній програмі «Облік і аудит» в цілому дозволяє здобути соціальні навички як через окремі освітні компоненти, так і за рахунок застосування спеціальних методів та форм проведення навчальних занять (рис. 15).


Рис. 15. Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills)

Покращенню якості навчання сприяє і те, що науково-педагогічні працівники доступні для студентів у будь-який час або під час консультацій (рис. 16).


Рис. 16. Можливість отримання консультацій викладачів для студентів

Загалом 90,0 % студентів зазначили, що їх знання оцінюються чесно і об’єктивно (рис. 17), а у випадку виникнення конфліктних ситуацій вони швидше за все звернуться до куратора або завідувача кафедри (рис. 18).


Рис. 17. Об’єктивність оцінки знань студентів


Рис. 18. Особи, до яких студент швидше за все звернеться для врегулювання конфліктних ситуацій (при їх появі)

Загалом студенти розуміють і дотримуються принципів академічної доброчесності під час навчання (рис. 19).


Рис. 18. Способи дотримання академічної доброчесності студентами під час навчання

Позитивним є те, що студенти знають, де можна знайти графік освітнього процесу та актуальний розклад занять (рис. 19), а також інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання навчальних дисциплін (рис. 20). Разом з тим негативним є той факт, що лише 66,7% опитаних розуміють значення та інформаційні можливості силабусів.


Рис. 19. Інформованість студентів щодо розміщення актуального розкладу занять


Рис. 20. Інформованість студентів щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання навчальних дисциплін

Щодо наукових і практичних заходів професійної діяльності, то всі студенти вважають, що їх достатньо, але 43,3%, нажаль, в них не приймає участі (рис. 21).


Рис. 21. Достатність наукових та практичних заходів професійної діяльності

Під час опитування студентам було поставлено відкрите питання щодо надання рекомендацій з приводу вдосконалення процесу навчання та якості освітньої програми, на яке переважна більшість відповіла, що рекомендації відсутні і їх все влаштовує. Разом з тим окремі студенти порекомендували проводити більше інтерактиву із студентами, зменшити кількість інформації, що надається студенту за одне заняття, а також запровадити навчальні дисципліни, на яких передбачено вивчення програмного забезпечення з аудиту.

Також студенти зазначили, що додатковими освітніми послугами, які б вони хотіли б бачити в університеті є: клуби за інтересами, спортивні секції, тренінги з роботодавцями. Але переважна більшість відповіла, що їх все влаштовує і нічого не потрібно додавати. 

При анкетуванні студентам було запропоновано оцінити за п’ятибальною шкалою задоволеність за кожною навчальною дисципліною, яка вивчалася ними у поточному семестрі (де 1 – це найнижча оцінка, а 5 – найвища). В результаті аналізу відповідей було розраховані такі середні оцінки за дисциплінами:

- безпека життєдіяльності – 4,2;
- іноземна мова – 4,0;
- соціологія та основи прикладних досліджень – 4,4;
- українська мова (за професійним спрямуванням) – 4,6;
- фізичне виховання – 4,3;
- економетрика – 4,2;
- економічна теорія – 4,3;
- менеджмент – 4,4;
- фінанси, гроші і кредит – 4,4;
- автоматизація складання звітності – 4,6;
- аналіз господарської діяльності – 4,7;
- аудит – 4,7;
- звітність підприємства – 4,7;
- інформаційні системи і технології  в обліку та аудиті – 4,7;
- облік за видами економічної діяльності – 4,7;
- облік за видами економічної діяльності (державний сектор) – 4,7;
- облік і звітність в оподаткуванні – 4,7;
- облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами – 4,4;
- основи бухгалтерського обліку – 4,7;
- публічні закупівлі – 4,6;
- тренінг 2 «Галузеві особливості фінансового обліку» - 4,7;
- тренінг «Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку і у бізнесі» - 4,7;
- управлінський облік – 4,5;
- фінансовий облік (базовий рівень) – 4,6;
- фінансовий облік (поглиблений  рівень) – 4,6;
- фінансово-господарський контроль – 4,6;
- облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений  рівень) – 4,7;

Загалом можна зробити висновок, що відповіді студентів  були свідомі і обґрунтовані, адже більшість з них відвідують навчальні заняття постійно або майже їх не пропускають (рис. ). Тому результати опитування будуть враховані при покращенні якості освітнього процесу за освітньою програмою «Облік і оподаткування».


Рис. 22. Рівень відвідуваності студентами навчальних занять

Результати анкетування були обговорені і схвалені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (протокол № 4  від 26.11.2020 р.), вони будуть враховані при оновленні освітньої програми «Облік і аудит» освітнього ступеня бакалавра (у лютому 2021 р.), зокрема щодо можливості виключення з переліку обов’язкових  дисциплін  таких  начальних дисциплін як «Безпека життєдіяльності», «Соціологія та основи прикладних досліджень»,  «Фізичне виховання».

Також буде переглянута тематика навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології аудиту» щодо розширення тем, які стосуються  вивчення програмного забезпечення з аудиту.

Також на кураторських годинах буде зроблено акцент на перевагах і можливостях використання ресурсів бібліотеки ПУЕТ і репозитарію, веб-ресурсів для самоосвіти..

Так як студенти вважають, що найбільш доцільною формою співпраці університету із роботодавцями є тематичні зустрічі із роботодавцями, то у лютому 2021 року заплановано чергову зустріч із потенційними роботодавцями.

          

Анкетування здобувачів вищої освіти у І семестрі 2020-2021 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Анкетування ВИПУСКНИКІВ 2020-2021 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ ПУЕТ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ОБЛІК І АУДИТ» ТА «ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»

Ви стали повноправними членами великої міжнародної команди випускників Полтавського університету економіки і торгівлі! Ваш навчальний, науковий та деколи й професійний досвід, особисті досягнення за роки навчання стали результатом кропіткої роботи над собою. Упевнені, що Ваші враження, думки та пропозиції дозволять підвищити якість надання освітніх послуг студентам освітніх програм  «Облік і аудит» та «Публічні закупівлі» в подальшому. Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими! Це дослідження анонімне. Його результати будуть використані тільки в узагальненому виді.

Анкета для випускників спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит»

Анкета для випускників  освітньої програми «Публічні закупівлі»

          

Анкетування
бакалаврів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит» за результатами першого семестру 2020-2021 н.р. щодо оцінювання якості навчання та освітньої програми «Облік і аудит»

Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Облік і аудит» доц. Карпенко Є.А.,  важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми  «Облік і аудит».

Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати  такі навчальні плани підготовки бакалаврів з обліку і аудиту, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесніть і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати  будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і аудит».

Анкета для бакалаврів  спеціальності 071 Облік і оподаткування  освітньої програми «Облік і аудит» першого курсу

Анкетування
магістрів спеціальності 071 Облік і оподаткування  освітньої програми «Облік і аудит» першого курсу щодо оцінювання якості навчання у І семестрі 2020-2021 н.р. та освітньої програми «Облік і аудит»

Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Облік і аудит» проф. Карпенко О.В.,  необхідно знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складові навчального плану підготовки фахівців спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми  «Облік і аудит».

Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати  такі навчальні плани підготовки фахівців у сфері обліку і аудиту, які дозволять покращити якість вашого освітнього простору та забезпечити рівень вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати  будуть використані для покращення бізнес-процесів  освітньої діяльності, щоб  реалізувати місію університету.

Анкета для магістрів спеціальності 071 Облік і оподаткування  освітньої програми «Облік і аудит» першого курсу

Анкета для магістрів спеціальності 071 Облік і оподаткування  освітньої програми «Облік і аудит» другого курсу

Анкетування
магістрів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі» щодо оцінювання якості навчання у І семестрі 2020-2021 н.р. та освітньої програми «Публічні закупівлі»

 Шановні студенти! Ви  є повноправними учасниками освітнього процесу  Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема гаранту освітньої програми «Публічні закупівлі» проф. Манжурі О.В.,  необхідно знати  ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки магістрів освітньої програми  «Публічні закупівлі».

Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати  такі навчальні плани підготовки фахівців у сфері публічних закупівель, які дозволять покращити якість вашого освітнього простору та забезпечити рівень вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати  будуть використані для покращення бізнес-процесів  освітньої діяльності, щоб  реалізувати місію університету.

Анкета для магістрів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Публічні закупівлі»

          

Моніторинг результатів анкетування стейкхолдерів

Протягом вересня-жовтня тривало опитування студентів першого курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які вступили на навчання до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2020 році.

За результатами анонімного опитування було отримано  33 відповіді, які свідчать про:

 • довіру та високу оцінку студентами якості надання освітніх послуг за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в Полтавському університеті економіки і торгівлі

 • задоволеністю роботою Приймальної комісії університету  

 • амбітні плани студентів першого курсу, які обов’язково будуть реалізовані після закінчення навчання і отримання диплому бакалавра чи магістра з обліку і аудиту в Полтавському університеті економіки і торгівлі

За результатами опитування було встановлено, що більшість студентів усвідомлювали специфіку роботи бухгалтера і обирали майбутню професію свідомо. Зокрема студенти відмічали, що:

 • фахівець з обліку і аудиту має  стабільну високооплачувану роботу та можливість кар’єрного зростання, адже бухгалтер необхідний на кожному підприємстві;
 • бухгалтер - це складна, але затребувана, сучасна, престижна, дуже цікава  і досить багатогранна професія, адже можна буде працювати бухгалтером, ревізором, аудитором, економістом і т.д;
 • спеціальність 071 «Облік і оподаткування» - перспективна та має велике майбутнє і допоможе відкрити власну справу. Фахівці цієї спеціальності є багатофункціональними, що приваблює роботодавців;
 • фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки здійснює облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереженні активів підприємства, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому;
 • спеціальність 071 «Облік і оподаткування» є комплексною і дає можливість фахівцю працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Ця спеціальність відкриває можливості знайти гарну роботу у сфері економіки, адже не обов'язково після
 • в сучасних умовах фахівець з облік і аудит має всі інструменти для управління, підвищення ефективності господарювання, оскільки здатен забезпечити власників і топ-менеджмент та інших стейкхолдерів інформацією про економічні процеси і явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки.

Також студенти висловили свої думки і побажання до викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, які обов’язково будуть враховані і реалізовані в процесі навчання

Щиро дякуємо всім першокурсникам, які знайшли час і надали відповіді на поставлені питання.

Результати анкетування обговорено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, прийнято до відома та затверджено протоколом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту №3 від 29.10.2020 р.

          

Анкетування стейкґолдерів

Шановні  першокурсники, запрошуємо пройти опитування щодо причин вступу в ПУЕТ на спеціальність  «Облік і оподаткування» та Ваших очікувань

20 серпня 2020 року завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Дякуємо усім хто долучився до обговорення. Висловлюємо велику подяку рецензентам – Гетьман В.А. та Задьор Л.О. Усі ваші пропозиції будуть розглянуті та враховані.

Гарант – Є. КАРПЕНКО

20 серпня 2020 року завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Дякуємо усім хто долучився до обговорення. Висловлюємо велику подяку рецензентам – Клименко В.І. та Задьор Л.О. Усі ваші пропозиції будуть розглянуті та враховані.

Гарант – О. КАРПЕНКО

20 серпня 2020 року завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми «Публічні закупівлі» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Дякуємо усім хто долучився до обговорення. Висловлюємо велику подяку рецензентам – Клименко В.І. та Дмитренко О.А. Усі ваші пропозиції будуть розглянуті та враховані.

Гарант – О. МАНЖУРА

Увага!
студентам, випускникам, викладачам, роботодавцям
долучайтеся до обговорення освітніх програм

Спеціальність 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і оподаткування»

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр

Гарант Любимов М.О.

Освітньо-професійна програма

Спеціальність 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит»

Перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр

Гарант Карпенко Є.А.

Освітньо-професійна програма

Другий (магістерський) рівень – магістр

Гарант Кулик В.А.

Освітньо-професійна програма

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
освітня програма «Публічні закупівлі»

Другий (магістерський) рівень – магістр

Гарант Манжура О.В.

Освітньо-професійна програма