кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Інформація для студентів денної форми навчання

          

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи студентами спеціальності 071 «Облік і олодаткування»

          

До уваги студентів ОКР "магістр", "спеціаліст"

Тематика дипломних робіт

Вимоги до оформлення наукових статей студентів

Наказ про затвердження тем і призначення керівників дипломних робіт студентам спеціальності 071м1 «Облік і оподаткування»

Наказ про затвердження тем і призначення керівників дипломних робіт студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Зміни до Наказу ОА-61м 2016-2017

Програма навчальної науково-дослідної практики

Програма передмагістерської практики

          

До уваги студентів ОКР "бакалавр"

Наказ про затвердження тем і призначення керівників курсових робіт

Програма навчальної облікової практики «Бухгалтерський облік»

Програма навчальної облікової практики «Бухгалтерський облік» та методичні рекомендації щодо виконання завдань у системі «Віртуальне підприємство»

Програма виробничої обліково-аналітичної практики

Програма навчальної облікової практики «Фінансовий облік»

Програма виробничої практики «Фінансовий облік»

Програма стажування студентів І курсу

Програма виробничого стажування студентів І курсу

Програма виробничого стажування студентів ІІ курсу

Програма виробничого стажування студентів ІІІ курсу

 

Курсова робота

• Звітність підприємства

http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web.view&fDocumentId=396878

• Фінансовий облік - І, Фінансовий облік - ІІ

Методичні рекомендації

• Фінансовий аналіз

Методичні рекомендації